Odbory vymohly lepší podmínky pro zaměstnance končící Šroubárny

Šroubárna v Turnově končí. Odborům se podařilo vylepšit finanční podmínky těch, kdo zde budou pracovat poslední měsíce po původně plánovaném ukončení výroby. Na vylepšení podmínek jednají odbory i s konkurzním správcem.

Podnik se nyní nachází v likvidaci, a to hned z několika důvodů: „Drastické zdražení cen energií, materiálu, to byla poslední „ rána “pro Šroubárnu Turnov, firmy nechtěly toto zdražení, které se promítlo do cen výrobků, plně akceptovat, ale i v dobách konjunktury byla ekonomické hospodaření této firmy řekněme problematické,“ osvětlil Vladimír Procházka, specialista Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Královéhradecký a Pardubický kraj. To potvrzuje i ředitel společnosti Pavel Hendrych: „Společnost končí v důsledku předluženosti (přes 100 milionu korun dluhů), dále v důsledku nedostatku hotovosti a neustálým výpadkům platební schopnosti. Dále rovněž v důsledku ztrátovosti (až 20 %) způsobené poklesem objednávek a zvýšením cen energií. V důsledku dluhů hrozí neustálé obstavení účtu ze strany státu (to se již stalo).“ Firma chtěla původně ukončit svoji činnost k 31.3 2023, to bude zřejmě prodlouženo do 31.5.2023. „Firma vstoupila do likvidace. Provoz se postupně ukončuje mezi březnem a červnem, většina zaměstnanců odchází ze společnosti v březnu, prodlužování výroby se neplánuje, pouze dokončovací práce na vybraných pracovištích,“ uvedl Pavel Hendrych.

Po vánoční odstávce nyní zaměstnanci pracují na plné mzdě. Podle nového plánu výroby bude potřeba práce i v měsících dubnu a květnu. Původně chtělo vedení společnosti se zaměstnanci uzavřít na tyto dva měsíce pracovní poměry na dobu určitou. „Řešili jsme, že to je pro zaměstnance nevýhodné (museli by vrátit vyplacené odstupné) a jaké jsou jiné možnosti řešení,“ sdělil Vladimír Procházka. Nakonec se odborům podařilo vymoci podmínky, které jsou pro zaměstnance mnohem výhodnější: „Pro zaměstnance to znamená prodloužení výpovědní doby, za každý měsíc o půl mzdy navíc. Odborová organizace nyní uzavírá s konkursním správcem Dodatek ke kolektivní smlouvě, který bude zaměstnancům kompenzovat nevyplacené benefity podle kolektivní smlouvy, kompenzace bude jednorázová ve výši 10 000 Kč,“ dodal Vladimír Procházka.

Ve společnosti Šroubárna Turnov se vyrábějí šrouby, podložky a soustružené díly. Ročně jich společnost vyrobila 650 milionů kusů. Své výrobky prodávala většinou v České republice, zhruba 40 procent šlo na export. V roce 2021 zde byl průměrný výdělek 30 736 korun, pracovalo zde 159 zaměstnanců.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem