OS KOVO vládě: Dvě testování týdně firmy neúnosně zatíží

Vážený pane předsedo vlády,

za Odborový svaz KOVO musíme důrazně doporučit, aby vláda za současné situace neuváděla do praxe svůj záměr zvýšit frekvenci testů zaměstnanců na COVID-19 ve firmách na dvě testování týdně. K tomuto rozhodnutí dospělo vedení odborového svazu po pečlivé analýze průběhu, efektu a dopadů již probíhajícího antigenního testování na zaměstnance i zaměstnavatele.

Především musíme konstatovat, že testování v takto masivním rozsahu je pro firmy organizačně velmi náročné i za předpokladu, že probíhá jen jedenkrát týdně. Jde tedy o další významný zatěžující faktor, s nímž se management v již beztak komplikované době musí potýkat. Pokud se vláda rozhodne frekvenci testování v tuto chvíli zvýšit, významně tím ztíží podmínky pro ty, kteří práci poskytují i pro ty, kteří ji vykonávají.

Dokonce i z řad renomovaných odborníků navíc stále častěji slyšíme varování, že používané antigenní testy nejsou spolehlivé, a stavět na nich boj proti pandemii může být v důsledku ke škodě. Naše vlastní zjištění opírající se o zkušenosti s antigenním testováním u konkrétních zaměstnavatelů výše zmíněnou kritiku potvrzují. Máme jednoznačné signály ukazující na to, že antigenní testování je nejen nespolehlivé, ale v některých případech se jeví dokonce jako kontraproduktivní.

Vezměte v úvahu také skutečnost, že samotné testování představuje pro zaměstnavatele další významnou finanční zátěž, přičemž nejde pouze o výdaje na pořizování testovacích souprav, často diskutabilní kvality, ale také o náklady spojené s jejich zaváděním do praxe. Máme podložené obavy z toho, že se zaměstnavatelé budou snažit hledat kompenzaci této nové finanční zátěže v úsporách na mzdách zaměstnanců. A ty, jak víme, jsou v porovnání s tradičními zeměmi EU jen třetinové.

Jsem přesvědčen, že argumenty, jež Odborový svaz KOVO předkládá, mají natolik závažný charakter, že by bylo krajně nezodpovědné je přehlížet.

 

Jaroslav Souček

předseda OS KOVO

17. 3. 2021

 

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem