Oslavy 1. Máje 2022 v Bayreuth

Po 2 letech pandemie COVID-19 uspořádala německá odborová konfederace DGB prvomájový průvod bavorským městem Bayreuth pod heslem „Gemeinsam Zukunft gestalten“ čili „Společně utvářejme budoucnost“ (oslavy byly jinak po celé zemi), kterého se zúčastnilo cca 150 občanů města včetně 5 zástupců OS KOVO z řad centrály a mladých kováků. Již po 9 hodině se účastníci průvodu sešli před domem odborových svazů, kde si vyslechli organizační pokyny a poté vystoupil se svým projevem v němčině Tomáš Valášek (místopředseda OS KOVO). Následoval průvod městem za dohlížení místní policie, který měřil cca 1,5 km. Průvod přišel až na „Neptunovo náměstí“, kde ve svých projevech pokračovali zástupci města, mladých odborářů a německého parlamentu. Hlavní projev měl Stefan Winnerlein, který ve svém projevu zmínil nejen problémy s válečným konfliktem na Ukrajině, ale i s důchody, minimální mzdou či kolektivní vyjednávání v době COVID-19. Zvláště rezonovala informace o myšlence německého parlamentu schválit obrovské výdaje na nové zbrojení německého bundeswehru ve výši 100 mld. EUR. Oslavy 1. máje organizovala místní buňka DGB a na místě byl i Petr Arnican (vedoucí přeshraničních vztahů DGB), moderovali je Frank Bodenschatz a Lars Burzer. Na závěr Martin Franke odstartoval oslavy 1. Máje písní „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“.

Fotogalerie: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem