OSZSP ČR: Žádáme o pomoc při odvrácení kolapsu zdravotnictví

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o pomoc a podporu za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a také za Krizový štáb - 9 proti kolapsu zdravotnictví.

Náš svaz dlouhodobě bojuje nejen za zaměstnance a zlepšení jejich pracovních a mzdových podmínek, ale také za pacienty a za zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče. Je nám moc líto, že se v poslední době úroveň zdravotní péče propadá, že stále častěji déle čekáte na jednotlivá vyšetření a ošetření. Vězte, že ve většině případů není na vině zdravotník, ale systém. Nikde jinde nenajdete systém, který trestá za práci. Čím více pacientů zdravotníci ošetří, tím méně dostanou peněz. Mimo ekonomických problémů jsou pro pacienty daleko více závažné problémy personální. Pracovníci ve zdravotnictví jsou neúměrně přetížení, tráví v práci neustále více času, roste neúměrné množství přesčasů. Důsledek? Sestry nejsou, nevydrží ten obrovský tlak a odcházejí. Nemocnice jsou personálně „vybydlené“, zavírají oddělení, pacienti čekají na péči, nebo je propouští nedoléčené. V domácí péči kvůli nedostatku peněz nemohou přijímat další pacienty, z domovů pro seniory mizí sestry. Proč se to děje? Zdravotnictví je podfinancované, objemy peněz, které jdou na léčbu, jsou v poměru k HDP daleko nižší, než je srovnání s vybranými zeměmi OECD, a ještě nižší ve srovnání s Evropou. V poměru objemu financí na HDP jsme v Evropě třetí od konce. Před námi je i Slovensko. Ve srovnání se zeměmi v rámci OECD jsme pátí od konce. Populace stárne, pacientů mírně přibývá, roste počet nádorových onemocnění.  Je to neveselé, a nikdo z politiků, i přes závažná upozorňování odborů na tuto situaci adekvátně nereaguje. Paradoxně se navíc znovu ozývají hlasy, že péče se zlepší, pokud snížíme počet nemocnic. Některá tvrzení jsou naprosto neuvěřitelná. Opakovaně slýcháme, že máme nadbytek nemocnic, nadbytek lůžek a skutečnost je úplně jiná. Pokud Vás zajímají čísla, tak se s nimi můžete seznámit v přiloženém dokumentu.  

A co s tím? Odbory a další organizace, kterým není lhostejný osud pacientů a zaměstnanců, se rozhodly, že se nesmíří se současnou situací.  Založili jsme krizový štáb -9 proti kolapsu zdravotnictví. Od soboty jsme spustili webové stránky, kde chceme informovat o problémech, které nás trápí, a také navrhujeme, jak z tragické situace ven. Informace, které se vztahují ke zdravotnictví, najdete na webu Krizového štábu – 9 proti kolapsu zdravotnictví www.9pkz.cz Připomínáme, že Krizový štáb je samozřejmě také na Facebooku.  

Hlavním cílem organizací spojených v krizovém štábu je zvýšit objem peněz v českém zdravotnictví na úroveň 9 % HDP, což umožní zachování nemocnic, zkvalitnit péči pro pacienty a také zlepšit pracovní podmínky a odměňování zaměstnanců. Nyní velmi intenzivně jednáme o úhradové vyhlášce na příští rok. Bohužel ministr zdravotnictví stále odmítá alokovat peníze nás všech, z účtů zdravotních pojišťoven, ve prospěch pacientů a zaměstnanců. Jeho tvrdošíjnost, které nikdo nerozumí, a kterou nevysvětlil, by v příštím roce velmi vážně ohrozila fungování nemocnic, domácí péče a sociálních služeb. Krizový štáb proto spustil Petici a požádal o podporu našich požadavků hejtmany a také poslance. Bližší informace a naše snažení můžete sledovat právě na nově spuštěném webu a prosím, abyste nás podpořili, pokud to jen trochu půjde, také osobně.

Naše odborové organizace v nemocnicích v Orlové, Ústí nad Orlicí, Pelhřimově, Kolíně, Karlových Varech, Rokycanech, Táboře a ve Zlíně ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem- svazem českých lékařů pořádají ve svých nemocnicích debatu se zaměstnanci na téma situace v českém zdravotnictví. Debaty v nemocnicích se budou účastnit předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL Martin Engel a předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich a další zástupci odborových svazů a zaměstnavatelů.

Před debatami budeme stavět na náměstích v uvedených městech petiční stany, kde informovat o naší petici a diskutovat s občany o úrovni zdravotní péče. Budeme moc rádi, když přijdete do stanů petici podepsat, a ještě více budeme rádi, když ji budete dál šířit a sbírat podpisy.

Kde a kdy se můžeme potkat?    

  9. 9. – Orlová – Náměstí 28. října

10. 9. – Ústí nad Orlicí – Mírové náměstí

12. 9. – Pelhřimov - Masarykovo náměstí

13. 9. – Kolín – Karlovo náměstí

18. 9. – Karlovy Vary –  ul. Varšavská (před tržnicí)

19. 9. – Rokycany – Masarykovo náměstí

20. 9. – Tábor – třída 9. Května (před Střední zemědělskou školou)

23. 9. – Zlín – před obchodním domem, pod hotelem Moskva

 

všem Vám velmi děkujeme za pomoc a podporu, která je v dnešní době tou největší devizou. Velmi si jí vážíme.

S mnoha pozdravy za vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a také za Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví

Dagmar Žitníková předsedkyně - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

www.zdravotnickeodbory.cz 

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem