Práva zaměstnanců nejsou samozřejmostí

Že práva zaměstnanců nejsou ve světě samozřejmostí potvrzuje jednoznačně globální právní index pro rok 2015, který vydala Mezinárodní odborová konfederace (MEOK).

K tématu práva zaměstnanců přináší celou radu překvapivých až šokujících informací. Že práva zaměstnanců nejsou ve světě samozřejmostí potvrzuje jednoznačně globální právní index pro rok 2015, který vydala Mezinárodní odborová konfederace (MEOK). K tématu práva zaměstnanců přináší celou radu překvapivých až šokujících informací. K nim mimo jiné patří, že.

●  v 58 % států světa dosud neexistuje právní kodex, který by závazně upravoval a zaručoval práva zaměstnanců.

● ve 44 % zemí dochází ke svévolnému zatýkání a uvězňování zaměstnanců, kteří se nějakým způsobem znelíbili zaměstnavatelům

●v 70 % zemí neexistuje nebo není zaručeno právo na stávku.

● v 52 % zemí světa znemožňují zaměstnancům využití v případě pracovních sporů institucí právního státu.

● v 60 % zemí nemají zaměstnanci možnost kolektivního vyjednávání.

MEOK také zveřejnila mapu světa, na které jsou státy odlišeny různými barvami podle toho, jak v nich dochází k porušování práv zaměstnanců. Barev je celkem šest: zelená znamená občasné porušení práv, žlutá opakované, oranžová pravidelné, světle červená systematické, červená signalizuje, že v dané zemi práva zaměstnanců nejsou vymahatelná, tmavě červenou jsou označeny země, kde práva nejsou zaručena, protože ji nelze zařadit mezi právní státy. Šedou jsou pak vybarveny státy, ze kterých k tématu práva zaměstnanců  MEOK chybí důvěryhodné údaje. (fav)

  

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem