Předseda OS KOVO Jaroslav Souček k vyjádření předsedy ASO Bohumíra Dufka na CNN Prima News

Pondělní prohlášení předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka na CNN Prima News, v němž krach restaurací označil za "očistný proces" a vyjádřil lhostejnost nad dalšími osudy lidí, kteří v tomto sektoru pracují, je zcela v rozporu s posláním a filosofií odborů jako takových. Považuji proto za svou povinnost se distancovat od názorů, jež prezentuje předseda ASO.

Mám za to, že tíži současné doby neseme všichni a všichni bychom měli usilovat o to, aby její dopady byly co nejmenší pro všechny. Naším společným cílem je solidární společnost a nemyslím si, že je řešením z ní kohokoli vylučovat. Přesto, že náš Odborový svaz KOVO hájí především zaměstnance, a to především v kovoprůmyslu, neznamená to, že neumíme chápat situaci občanů, kteří našimi členy nejsou, a pracují v jiných sektorech, jiných profesích a za jiných podmínek.

Musíme si uvědomit, že také oni jsou závislí na pravidelném měsíčním příjmu a musí živit své rodiny. Vyjádření předsedy Bohumíra Dufka považuji za jeho osobní názor a věřím, že nebude zaměňováno za postoj odborů obecně.

 

Jaroslav Souček

Předseda OS KOVO

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem