Aktuality

Cíle kampaně „Více demokracie v práci“ Záruky & vymáhání Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí managementem, která mají dopad na zaměstnanost nebo pracovní podmínky, musí být plně prosazeno právo pracovníků na informace a konzultace....
IndustriAll Europe vyzývá zaměstnavatele, aby se připojili k odborovým svazům u vyjednávacího stolu a hledali vyvážená řešení, která zajistí, že pracovníci neponesou tíhu této krize. Odbory hrají svoji roli. Bojují za spravedlivé...
Sněmovna v úterý 22. prosince stvrdila zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Vyšší sazba se bude vztahovat na příjmy asi nad 140.000 korun měsíčně. Sněmovna také ve vládním...
Průměrná hrubá měsíční mzda v bezmála šedesátce jihočeských strojírenských podniků, v nichž působí Odborový svaz KOVO, přesáhla v prvním pololetí letošního roku krajský i celostátní průměr. Přes koronakrizi a její zatím nedohlédnutelné...
IndustriAll Europe požaduje okamžité přijetí představitelů odborového svazu na jejich původní posty a zastavení útoku na odbory. Důrazně odsuzujeme otevřený útok managementu ISD Dunaferr na odborovou organizaci. Management se pokusil...
Zaměstnancům Třineckých železáren (TŽ) vzrostou od ledna mzdy s příslušnou prémií minimálně o 400 korun měsíčně. Zvýší se také paušál za práci v nepřetržitém provozu a noční příplatek v průměru o 200 korun. Vyplývá to z dodatku kolektivní...
Kolektivní vyjednávání ve skupině Mesit bylo úspěšně dokončeno. Zástupci odborů a vedení společnosti podepsali kolektivní smlouvu ve středu 9. prosince. Ta upravuje personální a mzdovou politiku napříč společnostmi v rámci skupiny. Pro rok...
Odbory v jihlavské firmě Bosch Diesel dohodly na příští rok růst tarifních mezd o 1500 korun. Vyjednaly například i zvýšení příplatku za práci v noci nebo další individuální navýšení platů asi pro 500 pracovníků. Celkem by se měly příští...
ITUC (Mezinárodní odborová konfederace) ocenila přispění industriAll Europe k podpoře spravedlivého přechodu ke kvalitnímu zaměstnání v klimaticky šetrných a udržitelných průmyslových odvětvích. Cena Dorje Khatri je pojmenována po vůdci...
Online zasedání se v době pandemie pro OS KOVO stává standardní formou komunikace. Právě takto proběhla i porada vedoucích Regionálních pracovišť OS KOVO v pondělí 30. listopadu. Místopředseda svazu Libor Dvořák, který schůzi vedl, na ní...

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem