Prohlášení OS KOVO k dřívějším odchodům do důchodu

Prohlášení OS KOVO k dřívějším odchodům do důchodu pro náročné profese

Vláda ČR předložila v dubnu tohoto roku do připomínkového řízení novelu zákona o důchodovém pojištění, jejímž cílem bylo umožnit dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance vykonávající po dlouhou dobu namáhavé a rizikové práce. Odborový svaz KOVO, mezi jehož priority téma dřívějšího odchodu do důchodu patří, předložení návrhu jako takového uvítal. Prostřednictvím ČMKOS však k návrhu zaslal zásadní připomínku týkající se vymezení osobního rozsahu navrhované právní úpravy. Dřívější odchod do důchodu měl být podle návrhu umožněn zaměstnancům vykonávajícím rizikové práce, tedy kromě záchranářů i práce zařazené podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví do čtvrté kategorie. Odbory trvaly na tom, aby ve skupině rizikových prací byly i práce zařazené do třetí kategorie. Koneckonců v tomto duchu byly formulovány i závěry jednání odborných důchodových komisí, které se touto problematikou zevrubně zabývaly v uplynulých letech a které doporučily, aby se navrhované opatření vztahovalo i na zaměstnance vykonávající práce v náročných profesích zařazené do třetí kategorie rizika s vědomím stejné závažnosti zdravotních dopadů výkonu takových prací na zaměstnance, jakým jsou vystaveni zaměstnanci vykonávající práce zařazené do čtvrté kategorie rizika.

OS KOVO se znepokojením sleduje aktivity vlády, která zákon prošlý připomínkovým řízením zásadně přepracovala a dřívější odchod do důchodu navrhuje pouze pro zdravotnické záchranáře. Celá skupina zaměstnanců vykonávající práce zařazené ve čtvrté kategorie rizika tak byla z návrhu zákona vyjmuta!!!

Jak je uvedeno v předkládací zprávě k tomuto novému textu: „Návrh zákona byl po připomínkovém řízení upraven jednak podle připomínek, které byly zohledněny, jednak se zřetelem na další politická jednání vládních stran (koaliční K pětka); v návaznosti na tato jednání byl okruh zaměstnanců, u nichž dojde ke snížení důchodového věku, zúžen jen na zdravotnické záchranáře, přičemž k tomuto snížení důchodového věku by mělo dojít již od 1. ledna 2023. Obecné řešení snižování důchodového věku u tzv. náročných profesí se předpokládá jako součást komplexu zásadních změn důchodového systému, které by měly být předloženy v příštím roce.“ To však znamená, že podle nového přístupu vlády je dřívější odchod do důchodu pro další zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce v nedohlednu!!!

OS KOVO zásadně nesouhlasí s navrhovanou právní úpravou a vyzývá vládu a politiky, aby přehodnotili svůj postoj k zaměstnancům, kteří dlouhá léta vykonávali a stále vykonávají obtížné a rizikové práce, které mají negativní dopad na jejich zdraví jejichž kvalita života v seniorském věku je vzhledem k většímu fyzickému opotřebení výrazně nižší než u ostatních zaměstnanců. OS KOVO trvá na tom, aby dřívější odchod do důchodu byl umožněn pro zaměstnance vykonávající práce  zařazené jak ve třetí, tak ve čtvrté kategorii rizika.

 

V Praze dne 27. července 2022

 

Bc. Roman  Ďurčo
předseda OS KOVO

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem