Prohlášení OS KOVO k vládě ČR

Rada Odborového svazu KOVO na svém jednání 16. 6. 2016 v Praze schválila Prohlášení OS KOVO k vládě ČR, týkající se státní pomoci, poskytované zaměstnancům soukromých firem v případě restrukturalizace. Prohlášení bylo dne 17. 6. 2016 odesláno vládě České republiky k rukám premiéra Bohuslava Sobotky. Přinášíme celé jeho znění:

Prohlášení OS KOVO

Rada OS KOVO vyzývá vládu ČR, aby při schvalování státní pomoci zaměstnancům soukromých firem v případě restrukturalizace se ztrátou pracovních míst postupovala shodně ve všech odvětvích hospodářství ČR.

K této výzvě vede Radu OS KOVO diskutovaná pomoc zaměstnancům firmy OKD. Při restrukturalizaci jakéhokoliv odvětví, či firmy od roku 1990 nedošlo k takovéto formě vládní pomoci.

Rada OS KOVO odmítá takovouto státní pomoc pouze vybrané firmě či odvětví, považuje ji za diskriminační a nesystémovou.

Jsme přesvědčeni, že si i zaměstnanci z jiných odvětví zaslouží při případných restrukturalizacích stejný přístup vlády ČR, jako v případě OKD.

Faksimile prohlášení, které bylo poskytnuto i tisku, naleznete zde: 

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček čte přítomným na 9. zasedání Rady OS KOVO text prohlášení k vládě ČR

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem