Protest v Modřicích přinesl úspěch - Inspektorát dal lidem zapravdu

Protest v Modřicích přinesl úspěch - Inspektorát dal lidem zapravdu  

Protest, k němuž se loni v říjnu uchýlili zaměstnanci společnosti CommScope Czech Republic v Modřicích u Brna, byl oprávněný. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (OIP) potvrdil, že společnost vysílala své zaměstnance na práci do jiné firmy v rozporu se zákonem. Právě proti tomu se místní ZO OS KOVO ANDREW i zaměstnanci firmy opakovaně ohrazovali.

Jejich zaměstnavatel, který se rozhodl převést část výroby do Číny, a ke konci roku propustit 270 lidí, totiž vysílal své zaměstnance na práci do sesterské firmy ADC Czech Republic s.r.o, To bylo podle mínění odborů a jejich expertů v rozporu se Zákoníkem práce. Místní odboráři se proto obrátili kvůli podezření na porušování pracovněprávních předpisů firem CommScope Czech Republic s. r. o. a ADC Czech Republic s.r.o. na Oblastní inspektorát práce a iniciovali také protestní mítink. Ten proběhl 19. října a zúčastnilo se jej přibližně 200 zaměstnanců. „Výsledek šetření přinesl zadostučinění všem zaměstnancům a poukázal na oprávněnost podnětu k provedení kontroly a  vůbec celé protestní akce. Korporátní vedení minulý týden odvolalo ředitele společnosti CommScope v Modřicích Roberta Müllera, který měl zásadní podíl na vzniklé situaci. Tímto krokem považujeme celou situaci za uzavřenou a věříme, že se opět vrátíme ke standardům spolupráce, na kterou jsme byli zvyklí,“ hodnotí výsledek boje za práva zaměstnanců společnosti předseda ZO OS KOVO Valer Mikolaj. „Za to, že protestní akce v Modřicích byla úspěšná, na tom mají zásluhu samotní zaměstnanci, kteří se rozhodli, že budou jednoznačně stát za svými požadavky a budou ve svém úsilí jednotní,“ zdůrazňuje místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, který loňský protest zaměstnanců společnosti CommScope osobně podpořil.

Společnost podle OIP protiprávně zapůjčila své zaměstnance jinému zaměstnavateli: „Ze zjištěné situace i kontrolovanou osobou uvedených informací, je zjevné, že firma ADC měla větší objem zakázek, než které byla schopna personálně zajistit. Naproti tomu kontrolovaná osoba (CommScope – pozn. red.), mimo jiné v souvislosti s organizační změnou a přesunem části výroby do Číny, měla část zaměstnanců, pro které neměla práci, kterou by jim přidělila ve sjednaném místě výkonu práce. Při výpomoci firmě ADC se nejednalo o subdodávku výrobků, ale o dočasné posílení personálního zajištění výroby ADC, tedy dočasné zapůjčení zaměstnanců, kteří plní úkoly pro jiného zaměstnavatele. Uvedené skutečnosti, zejména charakter práce a její organizace na pracovišti naplňují podstatu ustanovení § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého mělo být postupováno.“

Z rozhodnutí rozhodnutí OIP vyplývá mimo jiné i to, že: „… kontrolovaná osoba Odborovou organizaci o posunu v organizační změně pouze informovala, tudíž nedošlo k naplnění podstaty projednání, jak uvádí § 278 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“ Firma tím kromě jiného porušila povinnost projednat se zaměstnanci své záměry, aby na základě poskytnutých informací mohli vyjádřit svá stanoviska. /jom/

Zaměstnanci CommScopu dosáhli protestní akcí řady ústupků:

  • Do ADC Czech Republic s.r.o. mohli být vysíláni již pouze dobrovolníci.
  • Všem zaměstnancům, kteří zůstali do 31. 12. 2017, byl vyplacen takzvaný retenční bonus v hodnotě nejvýše 20 000 Kč hrubého (při dodržení sjednaných podmínek).
  • Zaměstnanci, kteří se rozhodli odejít v době mezi 1. 11. 2017 a 31. 12. 2017, dostali zaplacené odstupné a mzdu za odpracovanou dobu do skončení pracovního poměru.
  • Při podpisu nové smlouvy na dobu neurčitou se sesterským závodem ve Slatině (společnost ADC) obdrží zaměstnanci nástupní bonus 10 000 Kč.
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem