Rada OS KOVO absolvovala svou povolební premiéru

V konferenčním sále Hotelu Jana v Přerově proběhlo ve dnech 18. a 19. října jednání Předsednictva a Rady Odborového svazu KOVO. Schůze předsednictva kvůli rozsáhlému programu pokračovala také druhý den dopoledne. Poté na ni navázalo zasedání Rady OS KOVO. Rada se v nové sestavě sešla vůbec poprvé po červnovém sjezdu a volbách výkonného vedení, v němž post předsedy získal Roman Ďurčo a místopředsedou zodpovědným za ekonomické záležitosti svazu se stal Ing. Ivo Kužel.

Rada jednoznačně potvrdila návrh na zvolení prvního místopředsedy pro zastupování předsedy Odborového svazu KOVO. V hlasování byl do této funkce zvolen místopředseda Libor Dvořák. „Kolega Dvořák tuto funkci vykonával i v předcházejícím volebním období, takže se můžeme opřít o jeho rozsáhlé zkušenosti,“ zdůvodnil nominaci předseda Roman Ďurčo. Poměrně rozsáhlá diskuze se na zasedání vedla nad návrhem zvýšení limitu pro investice do stávajícího hmotného majetku, o němž může rozhodnout výkonné vedení bez nutnosti předchozího souhlasu rady či předsednictva.

Radní naprostou většinou hlasů schválili navýšení této částky z dřívějších deseti na 15 mil. Kč. „Do této chvíle platný předpis byl přijat v roce 2004, tedy před 18 lety. Za tu dobu ceny prací a materiálů násobně vzrostly, proto jsem přišel s tímto návrhem, abychom mohli opravy nemovitého majetku provádět kontinuálně a bez zbytečných odkladů,“ shrnul smysl úpravy tohoto předpisu místopředseda Ing. Ivo Kužel. „Inflace a ceny se za ty roky posunuly do naprosto jiných hodnot. Čekání na schvalování nadlimitní částky, pokud jde např. o investice do oprav našeho nemovitého majetku, znamená, že se konečné náklady mohou prodražit. Proto jsme se ve výkonném vedení shodli na tomto návrhu,“ řekl předseda svazu.

Rada také vzala na vědomí představené priority OS KOVO. Mezi jednotlivými body programu, jež předsednictvo a rada projednávaly, byly mimo jiné novela Řádu právní pomoci OS KOVO, novela Finančního řádu či novela Pravidel pro poskytování kompenzace nákladů základním organizacím, jejichž členové vykonávají funkce ve vybraných orgánech odborového svazu. Jednalo se také o úpravách Volebního řádu a řadě dalších dokumentů a návrhů. Příští jednání Předsednictva a Rady OS KOVO proběhne ve dnech 21. až 23. března 2023 v Praze.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem