Rada OS KOVO: Musíme demonstrovat pozitivní vliv kolektivního vyjednávání

Zejména kontrolou plnění úkolů, zprávou o činnosti Odborového svazu KOVO (OS KOVO) a plněním obsahu „Strategie OS KOVO na období 2017 – 2021“ se ve středu 23. října zabývalo sedmé zasedání Rady Odborového svazu KOVO v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze na Žižkově, kterému den předtím předcházelo zasedání Předsednictva OS KOVO. Mezi aktuální témata, která na středečním jednání zazněla, patřila především účast OS KOVO na mezinárodní kampani vyhlášené evropskou odborovou federací industriAll European Trade Union a deklarace ocelářů ke krizi evropského ocelářského průmyslu.

Smyslem kampaně, která pod heslem „Společně v práci/Together at Work“ probíhá od září 2019 a potrvá po sedm měsíců ve všech zemích Evropy, kde působí členské organizace sdružené v industriAll Europe, je především propagovat dobré výsledky kolektivního vyjednávání. „Využívejte podklady ke kampani uvedené na webových stránkách OS KOVO k její propagaci,“ vyzval odboráře předseda OS KOVO Jaroslav Souček. V dalším projevu předseda Souček mimo jiné zhodnotil účast kováků na mítinku ČMKOS „Konec levné práce“, který proběhl v úterý 17. září v Praze. „Kováci nezklamali a jen potvrdili, že třetinou členské základny v ČMKOS patří mezi její největší sílu. Na mítink jich přijelo 450. O to více nás mrzí nepochopitelný boj o místa v sále, který někteří naši členové museli podstoupit,“ uvedl předseda.

Aktuální otázka řešení krize ocelářství v Evropě byla dalším tématem, kterému se účastníci zasedání věnovali. Ve dnech 18. a 19. září se v Dolní Lomné na Těšínsku sešli zástupci ocelářů a sepsali společnou deklaraci formulující jejich požadavky. „Současná opatření Evropské komise na ochranu ocelářství v Evropské unii jsou nedostatečná. Je tedy nezbytné, aby Brusel přijal nová efektivní opatření na záchranu ocelářství,“ zdůraznil předseda Souček.         

Ve svém příspěvku o kolektivním vyjednávání vyzval místopředseda OS KOVO Libor Dvořák kolegy, aby nepodléhali oblíbeným heslům zaměstnavatelů, kteří využívají náznaky ochlazování ekonomiky a proklamují blížící se krizi. „Častým argumentem zaměstnavatelů je, že zvýšení personálních nákladů si nemohou dovolit. Využívejte našich specialistů, nechávejte si dělat ekonomické analýzy jednotlivých společností a vyjednávejte o tom, co si daná společnost může opravdu dovolit,“ uvedl místopředseda Dvořák.

O Kontu živelných pohrom informoval kováky místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. Neštěstí, které připravilo jednoho z kolegů v jihočeském kraji o střechu nad hlavou, když výbuch rozmetal část domu, ve kterém bydlel, je jedním z případů, kde finanční pomoc z konta rychle a účinně pomohla. „Jakmile jsme nešťastnou zprávu o výbuchu dostali, ještě ten den jsme rozhodli, že postiženému pomůžeme. Prostřednictvím zmocněnce KS a Regionálního pracoviště v Jihočeském kraji bylo kolegovi zasaženému katastrofou vyplaceno 90 000 korun. Pomohli jsme dříve než pojišťovny,“ popsal situaci místopředseda Valášek.

S výsledky hospodaření OS KOVO seznámil odboráře místopředseda OS KOVO Ing. Pavel Komárek. „Jako každoročně se opakují provozní výnosy z investice do fotovoltaiky, tato investice se pravidelně potvrzuje jako kvalitní,“ řekl. K nákupu pražské nemovitosti určené pro nové sídlo centrály OS KOVO místopředseda Komárek uvedl, že před nákupem bude odborníky provedena prověrka prodávající společnosti i budovy jako takové.

Fotogalerie: 

Fotogalerie 2: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem