Seminář k automobilovému průmyslu

V Kongresovém centru Olšanka v Praze se ve čtvrtek 10. dubna konal celodenní národní seminář k automobilovému průmyslu.

V Kongresovém centru Olšanka v Praze se ve čtvrtek 10. dubna konal celodenní národní seminář k automobilovému průmyslu. Uskutečnil se v rámci odborářského projektu AUTOglobal skupiny Vídeňského memoranda, pořadatelem byl OS KOVO. Vedle členů hostitelského svazu, kteří se rekrutovali zejména ze 49 podniků působících v oblasti automobilového průmyslu (zejména toho s vazbami na Německo nebo Rakousko), se ho zúčastnili i představitel zaměstnavatelů ze SAP,  odboráři ze Škoda Auto Mladá Boleslav, atašé velvyslanectví SRN v Praze a také zástupce německé odborové centrály IG Metall. Ta totiž bude pořadatelem evropské automobilové konference AUTOglobal, která se uskuteční 5.- 6. června v německém Norimberku. Michael Knuth z IG Metall také hned úvodem semináře přítomné seznámil se stavem příprav této společné akce. Její mimořádný význam podtrhuje skutečnost, že ji ze svých fondů podpořila i EU. Není divu: automobilky a jejich dodavatelé v členských zemích Vídeňského memoranda poskytují pracovní příležitosti zhruba milionu lidí (jen v ČR  je jich zhruba 109 000 - údaj Sdružení automobilového průmyslu). V mnoha státech, jako např. v ČR, je tento sektor svým téměř pětinovým podílem prakticky páteří průmyslové výroby. Nyní jde o to, aby se tato výroba nejen udržela, ale i dále rozvíjela. To ovšem bude do budoucna vyžadovat celou řadu různých opatření.  Jde o zavádění nových technologií, podporu ze strany politiky, opatření ve vědě a školství, lobování ve prospěch tohoto průmyslového oboru, v neposlední řadě také o kroky  v sociální oblasti. Tak, aby se stíraly často ještě markantní rozdíly mezi mateřskými podniky na západě a jejich dcerami ve východoevropských státech. To samozřejmě bude znamenat i nové požadavky a také úkoly pro odbory a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Přípravné akce ke konferenci v Norimberku se už uskutečnily v Mnichově, Budapešti, Bratislavě a Lublani. Na semináři v Praze se pochopitelně hovořilo hlavně o současné situaci u nás. Ve svých vystoupeních o ní referovali předseda OS KOVO Josef Středula, ředitel sekretariátu SAP Antonín Šípek a místopředseda OS KOVO Jaroslav Souček. Řada poznatků zazněla a následně také mnoho podnětů vyvstalo i z velmi živé  všeobecné a následně také panelové diskuse. Seminář pak na jejím základě formuloval některé společné požadavky v politické a sociální oblasti, s nimiž chce OS KOVO přispět k jednání mezinárodní konference v Norimberku. Kromě požadavků na národní a evropskou politickou reprezentaci, jejichž společným cílem je udržet pracovní místa a dále rozvíjet automobilovou výrobu v Evropě, se týkají i vytvoření minimálních sociálních standardů v rámci EU. Nejde přitom jen o sblížení mezd, ale i o různé benefity a další vymoženosti, rovněž také o podmínky pro práci odborů a jejich podíl na rozhodování v podnicích. Účastníci rovněž jednomyslně podpořili názor, že podobné odborářské akce jako byl seminář v Praze, je třeba pořádat budoucnu a dále rozvíjet podněty, které z nich vzejdou. A to nejen pokud jde o automobilový sektor, ale v rámci celého evropského průmyslu.  (fav)

Pohled do jednacího sálu.

Pro prohlubování spolupráce při tvorbě strategie pro automobilový průmysl se jednomyslně vyslovili všichni účastníci semináře.

Záběr na pracovní předsednictvo semináře. 

Seminář moderoval místopředseda OS KOVO Jaroslav Souček  (vpravo).

O situaci v automobilovém průmyslu z pohledu zaměstnavatelů informoval ředitel sekretariátu SAP Antonín Šípek

 

Mnoho poznatků přišlo z panelové diskuse. Mj. ten, že je třeba se intenzivně zabývat tvorbou pracovních míst, která budou vhodná pro pracovníky v předdůchodovém věku. Pojem„seniority“ zazníval prakticky ze všech diskusních příspěvků. Ať už to bylo z úst zástupců z Bosch Jihlava a Continental Frenštát pod Radhoštěm či od odborářů ze Škoda Auto Mladá Boleslav…

Nejenom pořadatelé, ale všichni účastníci semináře byli spokojeni

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem