Seminář v Praze: Podnětná výměna informací a zkušeností

Odborový svaz KOVO uspořádal ve spolupráci s německou sociálnědemokratickou nadací Friedrich-Ebert-Stiftung  v pražském kongresovém centru Olšanka ve dnech 7. - 9. září mezinárodní seminář, 

který se zabýval vybranými aspekty působení a fungování kováckých odborových organizací v ČR (OS KOVO), Německu (IG Metall), Rakousku (PRO-GE a SR (OZ KOVO).  Byl pokračováním obdobné akce, která se uskutečnila v Praze v listopadu loňského roku. Účastníky semináře uvítal místopředseda OS KOVO Libor Dvořák, který se společně s kolegou Tomášem Valáškem podílel také na jeho moderaci. Tentokrát se probíraly takové otázky, jako jsou legislativa ovlivňující působení odborových organizací a podnikových rad a kompetence těchto subjektů na různých úrovních, financování odborových organizací a podnikových rad a spolupráce odborů s politickými stranami. Prezentace jednotlivých delegací ukázaly, že i když cíle odborářů jsou všude prakticky totožné (hájit práva zaměstnanců a prosazovat jejich zájmy), podmínky pro jejich práci a metody práce jsou v zúčastněných státech často velmi až diametrálně odlišné. Projevuje se to nejen v odlišné legislativě, ale také např. u postavení podnikových rad či politické angažovanosti odborů. Zatímco v Německu a Rakousku jsou podnikové rady jednou z pák pro působení odborových organizací, v ČR a SR není tato možnost z různých důvodů natolik využívána a podnikové rady jsou v některých případech zaměstnavateli zneužívány proti odborům. Odbory ve všech zúčastněných zemích se drží principu nadstranickosti. V Rakousku však v nich  pod jednou střechou často působí politické frakce, na Slovensku jsou odbory připraveny při prosazování svých cílů i ke spolupráci s politickými stranami, které sdílí jejich hodnoty. Uzavřely v tomto směru už se stranou SMER i dohodu, která však staví na naprosté autonomii obou stran a lze ji kdykoli vypovědět. Značné rozdíly jsou i ve způsobu financování odborových svazů. V ČR a SR základní organizace do centrál odvádějí 25 % z vybraných členských příspěvků, v Rakousku a Německu jsou členské příspěvky vybírány centrálně a ústředím pak podle přesně stanoveného klíče dále přerozdělovány. Jak opakovaně zaznělo na semináři, získané informace pomohou nejen lépe chápat situaci jinde, ale mohou také inspirovat v další vlastní práci. Ze semináře bude zpracován podrobný analytický srovnávací materiál, který bude k dispozici na intranetu OS KOVO. (fav)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem