Sjezd ČMKOS zvolil staronové lídry a určil budoucí priority

V sobotu 28. dubna po poledni skončil maraton jednání, vystoupení a prezentací Českomoravské konfederace odborových svazů v Hotelu Olšanka v Praze. Delegáti téměř tří desítek odborových svazů volili nové vedení a definovali nové cíle a směry, kam by se odbory měly v nejbližších čtyřech letech ubírat.

Účastníci potvrdili ve funkci nejen současného předsedu ČMKOS Josefa Středulu, ale také oba místopředsedy – Radku Sokolovou a Víta Samka, kteří společně povedou konfederaci v příštích letech. „Česká republika se rozhodně nenachází tam, kde si zaslouží. Myslíme si, že mzda ve výši deseti euro, včetně zdravotního a sociálního pojištění v zemi, kde je devadesátiprocentní výkon ekonomiky ve srovnání s průměrem Evropské unie, tak mít jen třicetiprocentní mzdy, není v pořádku. My si myslíme, že čeští zaměstnanci a zaměstnankyně mají rozhodně na víc, proto jsou naše požadavky tak silné,“ řekl šéf ČMKOS Josef Středula.

V tomto duchu se účastníci sjezdu shodli na tom, že budou trvat na urychlení zvyšování mezd. Jejich dalšími prioritami jsou mimo jiné zkrácení pracovní doby o půl hodiny, zrušení karenční doby, narovnání legislativy tak, aby odpovídala standardům vyspělých evropských zemí. Na sjezdu zaznělo také to, že se po mnoha letech stagnace odbory dostaly do postavení respektovaného sociálního partnera a staly se mluvčím a obhájcem zájmů českých zaměstnanců, což také významně zvýšilo zájem o členství v odborech.

„Místo Hotelu Olšanka bylo důstojné, program byl velmi dobře připraven, bylo to o nejdůležitějších odborových problémech, které v této době máme.  Co se týče výsledků voleb, tak asi nikdo nepochybuje, že vzhledem k velmi dobré práci v uplynulých čtyřech letech bylo zvoleno celé výkonné vedení zaslouženě znovu. Řekl bych, že i přijaté dokumenty, ať už je to úprava statutu a program pro další období, kterým se ČMKOS bude zabývat, i ta dílčí usnesení k dalším problematikám, které je nutno řešit, byly velmi dobře koncepčně připraveny. Dá se říci, že odbory odcházejí z tohoto sjezdu ještě daleko silnější, než tomu bylo dosud,“ konstatoval v závěru sjezdu předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. 

Součástí VII. Sjezdu ČMKOS byl také vzpomínkový akt, jehož smyslem bylo připomenout všechny ty, kteří zahynuli při výkonu povolání v loňském roce. „Až se nám jednou podaří sejít se a říci si, že v České republice nezemřel při výkonu povolání žádný občan, tak to bude výhra nás všech,“ řekla místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.  (jom)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem