Společně proti černému trhu práce

Trh práce České republiky zažil 4. 3. 2014 významnou událost. V Praze byla podepsána zcela mimořádná smlouva o rámcové spolupráci mezi Odborovým svazem KOVO (OS KOVO) a Asociací poskytovatelů personálních služeb (APPS).

Jedná se o první smlouvu v ČR tohoto druhu mezi odbory a zástupci personálních agentur. Jde o průlomový kontrakt, jehož cílem je aktivní spolupráce odborů a poskytovatelů agenturního zaměstnávání, prosazování důstojných pracovních podmínek a potírání nelegálních forem zaměstnávání. Jsme přesvědčeni, že spolupráce odborů a zaměstnavatelů, v tomto případě agentur práce, účinně povede ke snížení podílu černé práce a s tím souvisejících daňových úniků. O společné aktivitě bude informován premiér i ministryně práce a sociálních věcí. Předseda OS KOVO Josef Středula vyjádřil přesvědčení, že rámcová dohoda by mohla být inspirací pro další odborové svazy, sdružené v ČMKOS (Českomoravské konfederaci odborových svazů).

„Naším cílem je kultivovat prostředí agentur práce aby se i ti, kteří pro ně pracují, měli tak dobře, jako lidé v klasických pracovních poměrech,“ řekl Josef Středula, předseda OS KOVO.  „Když v roce 2004 přišel český parlament s nápadem pustit na trh práce agentury, nikdo netušil, co všechno se odehraje. Od té doby se udála spousta věcí, trh prakticky nebyl regulovaný, takže dnes je v Čechách přes tisíc agentur práce, zatímco v Polsku jim stačí celkem 18. Docházelo i k vydírání agenturních pracovníků, dokonce k naprosto neuvěřitelným praktikám, kdy zahraniční zaměstnance zavírali, brali jim pasy, dělali z nich novodobé otroky. Snažili a snažíme se dělat co nejvíce pro to, aby agentury byly lidštější. A časem i některým agenturám začaly extrémní praktiky vadit. Proto jsme uzavřeli smlouvu s APPS, která je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání a sdružuje agentury, které považujeme za serióznější.“

Prezidentka APPS paní Jaroslava Rezlerová dodává: Podpis rámcové smlouvy o spolupráci s odbory představuje významný krok pro segment agenturního zaměstnávání. Předcházela řada konstruktivních jednání zástupců APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb) a odborů. Asociace sdružující poskytovatele služeb agenturního zaměstnávání a recruitmentu dlouhodobě na trhu bojuje za čistotu a transparentnost agenturního zaměstnávání.

Z Evropy čerpáme zkušenosti, jak má správně fungovat flexibilní trh práce, jehož významnou součástí jsou právě agentury práce. Bohužel v České republice ještě stále existuje obrovský černý trh s dočasným zaměstnáváním, kde jsou poškozováni zejména zaměstnanci. Zde Asociace agentur očekává od smlouvy o spolupráci s odbory velký posun v potírání černého trhu díky sdílení informací a úzké spolupráci.“

Jak hodnotíte přístup OS KOVO ke spolupráci na toto ožehavé téma?

Já si vlastně nemyslím, že jde o ožehavé téma. Pokud se agenturní zaměstnávání dělá čistě, zaměstnanci dostávají od agentury včas výplatu, je za ně odváděno sociální a zdravotní pojištění a jsou odměňováni v souladu s principy srovnatelných podmínek s kmenovými zaměstnanci, je to normální způsob zaměstnání. Jak jsem již zmínila, k podpisu takovéto dohody vedla dlouhá cesta. Nejprve jsme zástupce odborů museli přesvědčit, že jsme zaměstnavatel, který nekrátí své zaměstnance na jejich právech.  Jsme velmi potěšeni probíhajícím konstruktivním dialogem s odbory. Stále více se společně setkáváme přímo na pracovištích našich klientů, tedy potřeba otevřeného dialogu byla stále aktuálnější. Jsme jistě, obrazně řečeno, na jedné straně hřiště. Jde nám o stejný cíl, o dodržování legislativy, pracovněprávních předpisů a srovnatelných podmínek přidělených zaměstnanců.

 Jak obecně vnímáte dialog s odbory?

Jako důležitou součást našeho podnikání. Evropská konfederace agentur práce (EUROCIETT), jejímž členem APPS je, velmi intenzivně vede dialog s odbory na evropské úrovni (IndustriAll). Je potřeba neustále vysvětlovat a komunikovat. Dlouhodobé výzkumy z jednotlivých evropských zemí potvrzují, že agentury práce dlouhodobě vytvářejí významný počet pracovních míst a že dočasné přidělení je efektivním nástrojem pro získání trvalé práce v průměru pro každého druhého až třetího agenturního zaměstnance. Věříme, že naše spolupráce napomůže zprůhlednit agenturní trh práce, zefektivní kontroly dodržování legislativy a přinese prospěch všem, tedy zaměstnancům, agenturám i firmám.

Asociace poskytovatelů personálních služeb funguje v ČR již přes deset let. Je největším

sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání v ČR, je členem významných svazů a asociací, podporuje a podílí se na rozvoji trhu práce v České republice. Sestavila "Zlaté standardy HR služeb dle APPS".

Odborový svaz KOVO, sdružující pracovníky kovoprůmyslu, patří  k největším odborovým svazům v republice.

Po podpisu smlouvy 4. 3. 2014

 

Rámcová dohoda o spolupráci

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem