Světový den důstojné práce: Podporujeme sektor veřejné péče

Světový den důstojné práce si  7. října připomínají odboráři po celém světě. Letos se nese ve znamení podpory nedoceněného sektoru veřejné péče. Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) organizuje od roku 2008  7. říjen jako Světový den za důstojnou práci. V tento den se mobilizuje celý svět: odborové organizace celého světa se postaví za důstojnou práci. Důstojná práce musí být v centru vládních politik usilujících o znovunastartování růstu a budování globální ekonomiky, která klade důraz na potřeby lidí.

Pro pracující není nic důležitějšího, než vědět, že jejich děti a staří rodiče jsou v dobré péči.

Péče, zejména o malé děti a starší osoby, je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v Evropě. Odhaduje se, že péče zaměstnává asi osm milionů lidí, což představuje asi 5 % celkové pracovní síly. Převážná většina pracujících v péči jsou ženy -  88,2 %.

Lidé pracující v každodenní péči hrají zásadní roli nezbytnou pro blaho dětí a seniorů. Umožňuje rodičům a dospělým se staršími rodinnými příslušníky pracovat a vydělávat si na živobytí.

Pečovatelská a opatrovnická práce, kterou ve většině případů provádějí ženy, je přesto nedostatečně placená a podceňovaná a v důsledku toho trpí nedostatkem zaměstnankyň a zaměstnanců.

Práce v odvětví péče je často

  • špatně placená
  • fyzicky a emočně náročná s vysokou pracovní zátěží
  • vykonávána za nejistých podmínek, s nedostatečným výcvikem, špatnými kariérními vyhlídkami a v některých extrémních případech v podmínkách podobných otroctví.

Přestože jsou pracující v odvětví péče často placeni špatně, péče je drahá pro ty, kteří za ni musí platit z vlastní kapsy. Celoevropský průzkum v roce 2015 zjistil, že téměř 60 % lidí mělo problémy s náklady na péči o děti a 5 % mělo problémy s její dostupností. Obecně chybí péče o děti a ještě více péče o seniory.

Pracující v pečovatelském sektoru jsou zaměstnány ve veřejné i soukromé sféře a ty, které pracují v domácnosti, jsou zaměstnávány přímo rodinou nebo osobou, která péči a asistenci potřebuje.

V systému není dostatek veřejných investic. Mělo by být zaručeno právo na péči, kterou každý z nás v nějaké životní etapě potřebuje.

„Pro lidi, kteří péči o děti nebo starší rodiče potřebují, to často vychází velmi draho a na druhou stranu, ti, kdo práci vykonávají, jsou nedostatečně placeni,“ uvedla zástupkyně generálního tajemníka Evropské odborové konfederace Esther Lynch. „Lepší přístup k péči je nutný ke zlepšení vyhlídek mnoha pracujících žen, ale to by nemělo být na úkor pracujících v oblasti péče. Musíme zlepšit přístup k péči v celé Evropě a zároveň zlepšit kvalitu pracovních míst v oblasti péče. “

Podle EPSU, Evropské federace odborových svazů veřejných služeb, potřebují pečovatelští pracovníci více veřejných investic, aby se zlepšila platová situace i pracovní podmínky, aby se zvýšil počet zaměstnanců, zlepšil jejich zdravotní stav a bezpečnost, zlepšila odborná příprava a příležitosti pro profesní rozvoj.

Podle UNI Europa, Evropské federace pracujících ve službách, více než polovina všech pečovatelských pracujících v odvětví péče a opatrovnictví se nachází až 75 % pracovní doby v emočně vypjatých situacích a 1 ze 4 pracujících uvádí, že potřebují více školení, aby si dobře poradili se svými povinnostmi. Tato zátěž se přidává k fyzické náročnosti a je jedním z důvodů, proč fluktuace pracujících v některých zemích EU dosahuje 50 procent.

V oblasti péče se stále více prosazují nadnárodní společnosti. Zaměstnanci a zaměstnankyně v takových společnostech, jako jsou Korian, Fresenius a Orpea (SeneCura), si zaslouží lepší mzdové a pracovní podmínky.

Proto Uni Europa a EPSU požadují sektorové kolektivní vyjednávání pro všechny pracující v odvětví péče. Sektorové kolektivní vyjednávání je klíčem k zajištění toho, aby pracující dosáhly lepších pracovních podmínek, které mají obrovský dopad na kvalitu služeb pro uživatele a jejich rodiny.

„Vlády hrají důležitou roli,“ dodala náměstkyně generálního tajemníka EOK Esther Lynch. „Politika zajišťující více veřejných, cenově dostupných a kvalitních pečovatelských služeb musí také řešit problém mizerných platů a pracovních podmínek pro pečující pracovníky. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je větší podpora kolektivního vyjednávání. “

Podle EFFAT, Evropské federace odborových svazů potravinářství, zemědělství a turismu, je v Evropě většina z několika stovek tisíc pracujících v domácnosti zaměstnána v neformální ekonomice, z čehož plyne ohrožení izolací, chudobou, obtěžováním, násilím a v některých případech dokonce otroctví. Několik států EU - stále příliš málo - uznalo hodnotu tvrdé a životně důležité práce pracujících v domácnosti tím, že je přivedlo do formálního ekonomiky prostřednictvím systémů dotovaných státem, jako jsou poukázky na služby. Organizace a posílení odborové síly pracujících v domácnosti je však klíčovým nástrojem k zajištění důstojné práce i v tomto odvětví.

„Osobní asistenti jsou zvláště zranitelní, ale většinou jsou vyloučeni z evropské ochrany pracovních práv,“ komentovala Esther Lynch. „Nastupující Evropská komise by se tím měla zabývat a zavést právní nástroj, který uvede všechny příslušné evropské směrnice do souladu s úmluvou č. 189 Mezinárodní organizace práce, která zaručuje práva pracujících v domácnosti.“

Autor: (ČMKOS)

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem