Týden akcí na pracovištích

V rámci kampaně za ZVÝŠENÍ PLATŮ ETUC organizuje IndustriAll European Trade Union „Týden akcí na pracovištích“.

Do této kampaně se zapojily jednotlivé členské organizace IndustriAll Europe, včetně OS KOVO, kterému se na posledním kongresu IndustriAll Europe v roce 2016 podařilo prosadit resoluci „Stejná mzda za stejnou práci a solidarita v Evropské unii“.

Cílem tohoto týdne akcí na pracovištích je zvýšit povědomí a podpořit diskuse na národní a evropské úrovni o mzdových otázkách, specifičtěji o nárůstu platů za účelem podpory kupní síly a udržení evropského hospodářského růstu.

Cílem na národní úrovni je změnit uvažování zaměstnanců, že nárůst platu je nerealistický, a obnovit důvěru v to, že se mohou obracet na své zaměstnavatele a vlády a požadovat nárůst platů.

Interně, pro naší evropskou organizaci IndustriAll Europe, jde o příležitost spolupracovat na aktivitách společné kampaně na evropské úrovni.

Odkaz na videa https://news.industriall-europe.eu/p/workplaceweek

Na Twitteru https://twitter.com/industriAll_EU?lang=en  a na Facebooku https://www.facebook.com/industriAllEU/  také.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem