V Continentalu ve Frenštátě p. R. přepsali historii

V Continental Automotive Czech Republic s.r.o. závod Frenštát pod Radhoštěm se zaměstnavatel a odborová organizace během kolektivního vyjednávání dohodli, že nedojde k poklesu reálné mzdy s tím, že mzdový rozpočet bude pro rok 2017 celkově navýšen o 12%.
Od 1. ledna 2017  vzrostly tarifní mzdy zaměstnanců plošně o 3 %. Při zavedení nového mzdového motivačního systému byly dále navýšeny tarifní mzdy zaměstnanců z rozpočtu ve výši 6 % s tím, že diferencované zvýšení mezd se pohybuje mezi 2 až 16 %.  Zbývající 3 % z rozpočtu byly použity na navýšení příplatků. Byly rovněž zachovány stávající sociální benefity.

Komentář předsedkyně ZO OS KOVO Marie Pokludové: „Jednalo se o nejsložitější kolektivní vyjednávání, které jsme absolvovali. Vyjednávali jsme novou kolektivní smlouvu pro roky 2017 – 2020 a současně na žádost zaměstnavatele se vyjednávalo o zavedení nového mzdového a motivačního systému. O to více si konečného výsledku ceníme. V době, kdy je velice nízká inflace, se dojednala historicky nejvyšší valorizace do mzdových tarifů zaměstnanců. Naše požadavky sice byly vyšší, ale nakonec se podařilo dojít ke kompromisu, který zaměstnancům zaručuje růst mezd.“

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem