V Praze se jednalo o kratší pracovní době

Zkracováním pracovní doby a s tím související konkurenceschopností firem, se zabývala čtvrtá Mezinárodní konference pořádaná Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) v úterý 29. května v Hotelu Olšanka. Své názory a zkušenosti na ní prezentovali čeští zástupci odborů i podnikatelské sféry a jejich zahraniční kolegové.

„Pokud jde o délku pracovní doby, nacházíme se ve srovnání se západními zeměmi někde v 70. letech, zaostáváme za západními zeměmi v oblasti pracovní doby skoro o padesát let, disproporci padesáti let máme i v oblasti mezd,“ upozornil na konferenci Martin Fassmann, makroekonom ČMKOS. „Při současné hospodářské politice nejsme schopni Západ dohnat nikdy,“  řekl. Podle Fassmanna zničila destruktivní privatizace někdejší šance, aby Česká republika pronikla na zahraniční trhy se sofistikovanými výrobky. Jak dodal, setrvávání v pozici země, která nabízí jen levnou pracovní sílu nás „uzamkne v mantinelech nízkých mezd a zůstaneme žebráky Evropy“. „Ekonomický prostor je plný nerovnováhy, vidíme nerovnosti, které vedou téměř k destrukci,“ varoval Jiří Šteg z Úřadu vlády.

Podle Stana De Spielegelaera z Evropského odborového institutu (ETUI) v Bruselu by odbory neměly jít cestou prosazování individuálního, ale spíše kolektivní ho zkracování pracovní doby. „Jestliže zkrátíme pracovní dobu kolektivně, měli bychom se dostat do situace, že ženy budou mít větší možnosti získat zaměstnání na plný úvazek, a naopak muži budou mít větší možnost věnovat se rodině, tím by došlo ke spravedlivějšímu rozložení příležitostí… Existuje tedy celá řada důvodů, proč pracovní dobu zkracovat,“ uvedl zástupce ETUI.

Konference se rovněž dotkla tématu demografického vývoje, který negativně ovlivňuje situaci na trhu práce. „Téměř padesát procent společností ve Švédsku má problém najít nové zaměstnance,“ řekl Anton Wemander-Grahm z organizace Almega, sdružující zhruba deset tisíc švédských zaměstnavatelů. Konstatování svého švédského kolegy potvrdil také Julius Jacoby z bavorské Asociace zaměstnavatelů v kovoprůmyslu a elektrotechnickém průmyslu: „Největším problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ připustil Jacoby. „Čelíme demografickým změnám, a také zde máme nedostatek kvalifikované pracovní síly, musíme na tom společně pracovat,“ vyzval účastníky konference Mario van Mierlo z nizozemské Asociace malých a středních podniků (MKB). „Lidé v Evropě chtějí pracovat méně, chtějí mít dobrou budoucnost a perspektivu,“ dodal van Mierlo. Upozornil rovněž na skutečnost, že v roce 2019 bude zvolena nová Evropská komise a s tím také nová Sociální komise EU, s nimiž bude nutno vést společný dialog o sociální vyváženosti v Evropě. (jom)

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem