V Praze se konalo 8. zasedání Sněmu ČMKOS

Josef Středula při svém úvodním vystoupení na 8. Sněmu ČMKOS 

Hlavním bodem úterního jednání sněmu byla příprava VII. Sjezdu ČMKOS, který se uskuteční 27. – 28. dubna v pražském hotelu Olšanka. Sněm probíhal v klidné, dělné atmosféře a přijal všechny návrhy a zprávy, které mají být na sjezdu projednávány.

Předseda ČMKOS Josef Středula v dlouhém úvodním vystoupení shrnul činnost naší největší odborové centrály od posledního zasedání sněmu v listopadu loňského roku. Připomenul požadavek ČMKOS na zvýšení minimální mzdy v letošním roce na 13 700 korun; stručně představil studii Martina Fassmanna a Jaroslava Ungermana o přínosech a nákladech přistoupení ČR k eurozóně, z níž vyplývá, že v tuto chvíli by náklady převyšovaly přínosy a je proto vhodné zatím do eurozóny nevstupovat. Díky větší míře samostatnosti v koncipování hospodářské politiky totiž snižujeme rozdíl v ekonomické výkonnosti vůči eorozóně a relativně se zvyšuje blahobyt českých občanů.

Za významnou novinku označil Josef Středula rozhodnutí Nejvyššího soudu, že seskupení členů je legální organizační jednotkou       OS KOVO; dodal k tomu, že mu rozhodně nevadí označení „tajné odbory“, právě naopak – činí odborovou práci přitažlivější a poutavější. V komentáři k problematice dovážení pracovní síly ze zahraničí zdůraznil, že zahraniční pracovníci musí pracovat za stejných podmínek, jako jejich čeští kolegové. Odbory proto připravily informační brožuru v několika jazykových mutacích, která bude zahraničním pracovníkům přibližovat význam odborů a radit, jak do nich vstoupit. Zmínil protestní odborářské akce, které se v poslední době konaly, mezi nimi i protestní pochod zaměstnanců Vítkovických strojíren (kde se ovšem situace vinou nekalých praktik bývalého majitele prudce zhoršila tak, že stovky lidí jsou bez výplat a čekají na propuštění z práce), úspěšnou stávkovou pohotovost ve Valeo Humpolec nebo úspěšné protestní shromáždění v závodu VAG Hodonín.

Podle Středuly je to potvrzením faktu, že odbory svou práci dělají dobře a ve svých požadavcích neuhýbají před žádnou autoritou. Dále varoval před tím, aby byla činnost odborů a zaměstnavatele zahrnuta do působnosti zákona o lobbingu, který by omezoval možnosti kolektivního vyjednávání a svobodu v připomínkování připravovaných zákonů. Vyslovil také požadavek odborů na zrušení takzvané karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci, v nichž pracovník nemá právo na náhradu mzdy, a přivítal návrh na zrušení karenční doby, který předložili poslanci ČSSD ve Sněmovně. (jač)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem