V Praze zasedala Rada OS KOVO

V Hotelu Olšanka v Praze se ve dnech 20. až 22. Března Předsednictvo a Rada OS KOVO zabývaly řadou závažných témat. Nejvyšší představitelé odborového svazu se podrobně seznámili se situací v jednotlivých krajích, s problémy i vývojem v jednotlivých základních organizacích.

 

Jednotliví účastníci referovali o katastrofálních podmínkách v některých firmách a tristní situaci, do jaké se odboráři, ale i běžní zaměstnanci přístupem vedení některých podniků dostávají. V té souvislosti zmínil předseda  OS KOVO Jaroslav Souček například litovelskou společnost Brazzale – vedení svazu po mnoha neúspěšných pokusech lokáních odborářů vstoupilo do jednání s italským vlastníkem. "Podmínky ve firmě, ve vztahu na sociální dialog nejsou dobré, v tuto chvíli probíhá e-mailová válka, jak to dopadne, nebudu předjímat." Nejhorším a nejaktuálnějším případem je situace ve Vítkovických strojírnách.

"Tam se hroutí vše, odcházejí odborné profese, odcházejí zákazníci, zaměstnanci prchají. Ještě tam ale naděje je, firma by zakázky měla, ale nemají hotovost na profinancování výroby," popsali poměry ve firmě zástupci Moravskoslezského kraje. "Jde o typickou válku miliardářů a jako vždy na to doplácejí obyčejní lidé," poznamenal Jaroslav Souček.

Jedním z témat byla Centrální evidence členů, která má zdokonalit tok informací mezi odborovou centrálou OS KOVO a členy ZO. Zazněla informace, že stejně jako loni, by se i tentokrát měly kovácké oslavy 1. máje konat v Brně na Špilberku, a nově také ve Žďáru nad Sázavou. Na jednání bylo přijato také usnesení, že svaz bude prosazovat snížení zákonné pracovní doby o půl hodiny denně. Hodnotilo se Konto živelných pohrom, na němž je v současnosti více než 12 milionů korun i stav projednávání Kolektivních smluv vyššího stupně. Dalším bodem byla mimo jiné Novela řádu poskytování finanční výpomoci.

Navazující jednání Rady OS KOVO proběhlo ve středu 21. odpoledne a ve čtvrtek 22. března. Vedení svazu oficiálně poděkovalo dlouholetým spolupracovníkům, kteří odešli do penze. Při zahájení jednání připomněl předseda OS KOVO Jaroslav Souček nacházející 25. výročí rozdělení jednotného federálního Odborového svazu KOVO na dva samostatné subjekty – český OS KOVO a slovenský OZ KOVO. Ocenil, že navzdory osamostatnění obou svazů je vzájemná spolupráce na velmi dobré úrovni. „Orgány svazu se shodly na osmi prioritách pro příští období, které zahrnují úpravy právních předpisů ve prospěch zaměstnanců a jejich zástupců – odborových funkcionářů,“ řekl mimo jiné Jaroslav Souček.

Pozvání na jednání Rady přijali také předseda slovenského OZ KOVO Emil Machyna, předseda ČMKOS Josef Středula a Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR (SON). Ten upozornil na tristní situaci s bydlením v České republice a současně ocenil dobrou spolupráci s OS KOVO. "Dnes si vlastní byt může podle průzkumů dovolit jen 12 % těch nejbohatších, bydlení u nás patří k nejdražším v Evropě," řekl předseda SON.

Čestný host Emil Machyna ve svém důrazném projevu zmínil mimo jiné dramatický politický vývoj na Slovensku. „Ze situace na Slovensku jsme smutní i my sami. Vyzývají nás dokonce, abychom šli do stávky,“ připustil. „Lidé přestávají komunikovat, přestali sdílet hodnoty. Lidé si přestávají vážit sami sebe, a to je rakovina dnešní společnosti,“ popsal šéf slovenských kováků stav společnosti nejen na Slovensku, ale v celé Evropě.

Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém projevu pogratuloval OS KOVO, že se mu podařilo vyhrát spor o legitimnost takzvaných „tajných odborů“, tedy seskupení členů. Zmínil celou řadu dat a faktů, která dokládají význam a nezbytnost odborů. „Tam, kde odbory jsou, mají lidé o 47 tisíc korun ročně víc,“ upozornil. Poděkoval svazu také za práci s mladými a vyzval, aby odboráři věnovali energii pořádání masivnějších společných protestních akcí a začali vyšší měrou využívat k prosazování zájmů zaměstnanců sociální sítě. Avizoval také nadcházející dubnový Sjezd ČMKOS. (jom)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem