Vedení Motorpalu se dohodlo s odbory

Uklidnění situace ve společnosti Motorpal Jihlava, která zaměstnává zhruba 1600 zaměstnanců a je předním světovým výrobcem vstřikovacích systémů do dieselových motorů, přineslo jednání mezi vedením společnosti a odbory. V úterý 31.3. byla podepsána kolektivní smlouva s platností od letošního prvního dubna do  do 30. 6. 2016. Zároveň skončí stávková pohotovost, kterou nedávno vyhlásili odborové organizace v pobočných závodech firmy.
„Zaměstnavatel upřesnil znění mzdového předpisu a zavázal se zachovat reálnou výši mezd s ohledem na inflaci. Vyhodnocení proběhne na konci roku 2015,“ uvedl k jednání předseda největší z firemních odborových organizací OS KOVO Ladislav Dinnebier. Odbory zároveň na základě jednání berou na vědomí skutečnost, že zaměstnavatel provádí kroky ověřující rentabilitu výroby v pobočných závodech. „Budeme tyto kroky pečlivě vyhodnocovat s cílem zachovat zaměstnanost na závodech“ dodává Ladislav Dinnebier. 
Společnost Motorpal má kromě Jihlavy ještě závody v Jemnici, Batelově a ve Velkém Meziříčí. „Situaci v Motorpalu významným způsobem poznamenala krize v Rusku. Proto jsme museli přijmout některá opatření, která firmě zaručí dlouhodobou prosperitu,“ říká generální ředitel společnosti Motorpal Milan Medonos. Kromě hledání nových odbytišť to jsou i úsporná opatření uvnitř společnosti. Motorpal patří mezi tradiční významné zaměstnavatele na Vysočině. V příštím roce oslaví sedmdesát let od svého založení.
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem