VIII. Sjezd OS KOVO přivítal významné hosty a zvolil nové vedení svazu

Na VIII. Sjezdu OS KOVO, který proběhl v Clarion Congress Hotelu Praze, vystoupilo hned několik hostů. Kromě předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila sem zavítal primátor Prahy Zdeněk Hřib, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, příspěvky přednesli zástupci slovenských a mezinárodních odborů. Hlavními tématy jejich proslovů byla energetická krize a soběstačnost a dění na Ukrajině.

Ke klíčovým bodům jednání VIII. Sjezdu OS KOVO patřila 24. 6. volba jeho nejužšího výkonného vedení. V tajné volbě delegáti zvolili Romana Ďurčo za předsedu OS KOVO, dosavadní předseda Jaroslav Souček již nekandidoval. Romana Ďurčo vybírali delegáti ze tří kandidátů, obdržel 128 hlasů ze 181. Na posty místopředsedů byli ve svých funkcích potvrzení místopředsedové Libor Dvořák (155 hlasů) a Tomáš Valášek (139 hlasů). Novým místopředsedou OS KOVO byl zvolen Ivo Kužel (115 hlasů).


The VIII. OS KOVO Congress welcomed important guests and elected a new leadership

At the VIII. OS KOVO Congress, which took place at the Clarion Congress Hotel Prague, several guests spoke. In addition to the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic Miloš Vystrčil, the Mayor of Prague Zdeněk Hřib and the Deputy Minister of Industry and Trade Eduard Muřický also took part, and interventions were made by representatives of Slovak and international trade unions. The main topics of their speeches were the energy crisis and self-sufficiency and events in Ukraine.

The key point of the VIII. OS KOVO Congress on June 24, was the election of the new executive leadership. In a secret ballot, the delegates elected Roman Ďurčo as the president of OS KOVO, the current president Jaroslav Souček was no longer a candidate. Roman Ďurčo was elected by delegates from three candidates, he received 128 votes out of 181. The positions of Vice-Presidents were confirmed by Vice-Presidents Libor Dvořák (155 votes) and Tomáš Valášek (139 votes). Ivo Kužel was elected the new Vice-president of OS KOVO (115 votes).

Soubor: 

Fotogalerie: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem