VŠECHNY FORMY NÁSILÍ VŮČI ŽENÁM JSOU NEPŘIJATELNÉ!

Násilí vážně ovlivňuje životy žen po celém světě, přičemž nejvíce ohlašovanou formou je sexuální obtěžování. Násilí vůči ženám je porušením lidských práv žen. Jde o překážku rovnosti pohlaví. Násilí
vůči ženám na pracovišti patří ke klíčovým odborovým otázkám, které mají vliv na práva pracujících, bezpečnost, zdraví a důstojnost.

Leták ke kampani

Videospot ke kampani PROTI NÁSILÍ naleznete na našem YOUTUBE kanálu

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem