Výměna zkušeností ve Znojmě

Záběr ze společného zasedání ve Znojmě

V jihomoravském Znojmě se ve dnech 11. a 12. června uskutečnilo společné zasedání vedení kováckých odborů z ČR a SR. Hlavní náplní jednání členů předsednictev OS KOVO a OZ KOVO (naposled se něco podobného uskutečnilo před 11 lety) byla informace k politické a ekonomické situaci v obou zemích a výměna zkušeností k problémům, které oba odborové svazy aktuálně řeší. Už z úvodních vystoupení obou předsedů Jaroslava Součka a Emila Machyny bylo zřejmé, že problémy jsou velmi podobné a oba svazy si v řadě věcí mohou vzájemně pomáhat. Probírala se taková témata, jako jsou podmínky pro zastupování zaměstnanců, agenturní zaměstnávání, posilování členské základny, úpravy stanov s cílem dalšího zefektivnění práce a řada dalších otázek, jako jsou BOZP, zastoupení odborů v dozorčích radách akciových společnostech s účastí státu či věková hranice pro odchod do důchodu. Zazněla řada informací, které mohou pomoci kovákům na obou stranách hranice v další práce. Bližší informace ke společnému zasedání OS KOVO a OZ KOVO přinese Kovák č. 11

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem