Výrobci a odbory požadují přijatelné emisní normy CO2

Společné stanovisko OS KOVO a AutoSAP ve věci schválení přístupu k návrhu nařízení, kterým se stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká průmyslová vozidla, zaslali zástupci odborů OS KOVO a Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP (předseda OS KOVO Jaroslav Souček a výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl) ministru dopravy Ing. Danu Ťokovi a ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi.

Rada pro životní prostředí bude 20. prosince schvalovat obecný přístup k návrhu nařízení, kterým se stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla. Evropský parlament a některé členské státy usilují o schválení tohoto legislativního aktu v ambiciózní podobě, která může mít negativní dopad na ekonomiku ČR a její zaměstnanost. Ve svém stanovisku vyjadřují zástupci OS KOVO a AutoSAP obavy ze stanovení příliš vysokých emisních cílů, jejichž důsledkem by mohlo být omezování a uzavírání výroby v EU a zvyšování nezaměstnanosti. „Jakkoli návrh může podnítit průmysl k inovacím a dalšímu technologickému rozvoji, musíme se vyhnout nastavení cílů nerealistických. To jsou zejména ty, které jdou nad rámec návrhu Evropské komise. Zástupci výrobců a odborů proto společně požadují ,spravedlivý a realistický přechod‘,“ píše se mimo jiné v textu stanoviska.

Plné znění dopisu - Stanovisko OS KOVO a AutoSAP k emisním plánům CO2 – ke stažení viz odkaz níže:

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem