Výstražná stávka v Kopřivnici vedla k novým návrhům

Hodinová výstražná stávka zaměstnanců společností Tafonco a.s a Taforge a.s. se z podnětu ZO OS KOVO Metalurgie TATRA uskutečnila 23. října 2014 v době od 13 hodin v areálu těchto podniků v Kopřivnici. Důvodem byla skutečnost, že zaměstnavatelé v obou společnostech  již víc než deset měsíců odmítali  odboráři požadované dodatky ke kolektivní smlouvě na navršení tarifní složky mzdy o 500 Kč  měsíčně od 1. 1. 2014 a opětovné zavedení týdenního rehabilitačního pobytu s poskytnutím pracovního volna pro oprávněné zaměstnance na rizikových pracovištích dle podmínek z roku 2012.

Zaměstnavateli nepohnulo ani vyhlášení stávkové pohotovosti 25. května 2014 a ani to, že požadavky zaměstnanců týkající se navýšení mezd uznal i nezávislý zprostředkovatel, doporučený ministerstvem práce a sociálních věcí. Se stávkou souhlasilo 114 zaměstnanců Taforge a.s. a 236 zaměstnanců  Tafonco a.s.   Někteří z nich oznámili, že na ně byl před stávkou vyvíjen nátlak, který je měl odradit od účasti.

Stávka se přesto konala a podle pamětníků byla největší podobnou akcí v Kopřivnici od listopadu 1989. Zúčastnilo se jí několik set zaměstnanců. Předseda ZO OS KOVO Jaroslav Nováčik na ní za mohutného troubení a pískání píšťalek znovu zopakoval požadavky zaměstnanců.

Mohutnou zvukovou odezvu mělo i vystoupení místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera, který stávkujícím tlumočil zprávu, že jejich akce má podporu všech členských svazů ČMKOS. Jak dále uvedl, vedení OS KOVO je připraveno v případě vyhlášení neomezené stávky její účastníky podpořit nejen morálně, ale poskytne jim i finanční podporu. I tato slova se setkala s bouřlivým souhlasným ohlasem. Po té bylo jednomyslně přijato společné prohlášení účastníků hodinové stávky, shrnující její základní důvody a vyjadřující odhodlání, vybojovat si případě potřeby spravedlivé mzdy i stávkou.  

Následně se předseda Nováčik a další zástupci odborářů před branou areálu podniku setkali se zástupci ČTK a informovali je o průběhu akce. Sdělovacím prostředkům nebyl totiž na pokyn zaměstnavatelů umožněn na akci přístup.

Již několik desítek minut po stávce zástupci zaměstnavatele vyzvali představitele ZO OS KOVO Metalurgie Tatra, aby se dostavili na další kolo jednání. Toho se vedle obou generálních ředitelů a zástupců personálních oddělení zúčastnil i majitel podniku. Na jednání byly ze strany zaměstnavatele předloženy nové návrhy řešení situace. Oproti minulosti obsahují vstřícnější momenty. S novými návrhy zástupci odborů seznámili zaměstnance. Jak nás informoval předseda ZO OS KOVO Metalurgie TATRA Jaroslav Nováčik, zaměstnanci obou společností s novou nabídkou zaměstnavatele vyslovili souhlas.(fav)

Fotogalerii z výstražné stávky naleznete zde:   Ochutnejte atmosféru výstražné stávky v autentickém záznamu zde: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem