Výstražná stávka v Poldi

Základní organizace OS KOVO Hutě Poldi se rozhodla na svém zasedání dne 15. 9. 2014 vyhlásit výstražnou jednohodinovou stávku.

Důvodem vyhlášení výstražné stávky je opakované neplnění Kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel přes všechny své sliby stále nevyplácí zaměstnancům mzdy ve stanoveném termínu. Stávka se bude konat 19. 9. 2014 od 13:00 hod. V průběhu stávky se cca od 13:15 hod. uskuteční mítink před branou závodu Hutě v Kladně.

Na mítinku, kromě stávkujících a představitelů ZO OS KOVO, budou přítomni i představitelé Odborového svazu KOVO, předseda ČMKOS kol. Josef Středula a další…

Více informací v přiložené tiskové zprávě:  TZ -Vyhlášení výstražné stávky Poldi Kladno

Vážení kolegové,
ČMKOS stojí jednoznačně na straně stávkujících odborářů OS KOVO a zaměstnanců Hutě Poldi. Požadavek na řádné plnění závazků z uzavřené kolektivní smlouvy a dodržování zákonů je základem pro vzájemně korektní vztahy. Pokud jsou takto narušovány ze strany zaměstnavatele, tak je nutné a správné svá práva bránit.
Jsme s vámi.
Hodně úspěchů vám přeje Vaše ČMKOS
S pozdravem
Josef Středula
Předseda ČMKOS

 

ZO OS KOVO HUTĚ POLDI na svém zasedání dne 28. 8. 2014 rozhodla zahájit přípravy na výstražné stávce. Důvodem je skutečnost, že přes všechna prohlášení zaměstnavatele stále není plněno  ustanovení Kolektivní smlouvy v oblasti vyplácení mezd.

V současné době se připravují podpisové archy pro souhlas se stávkou a je zahájen sběr podpisů.


PODPORA


Protest v Poldi Kladno zatím úspěšný [2. 7. 2014]

Více než polovina ze čtyř stovek zaměstnanců kladenských hutí Poldi ve čtvrtek, 26. 6. 2014 odpoledne na deset minut demonstrovala v areálu závodu. Protest byl svolán kvůli dlouhodobému zpožďování výplat mezd.

Vedení firmy nakonec postupně doplatilo po předcházejících jednáních dlužné mzdy za měsíc květen. Před pracující předstoupil i ředitel firmy a přislíbil jim, že od července už budou mzdy dostávat podle termínu v kolektivní smlouvě, tedy 20. dne v měsíci. Stávková pohotovost v Poldi však zatím odvolána nebyla. „Musíme se nejprve přesvědčit, že to vedení myslelo vážně a opravdu své závazky vůči zaměstnancům splní. Odvolání stávkové pohotovosti tak přichází v úvahu nejdříve 21. července,“ objasnil předseda Základní organizace OS KOVO Hutě Poldi Richard Mosr. “Jsem rád, že zaměstnanci pochopili, že se jedná o ně a že co si nevytrucují oni, to nebude. Prohlášení generálního ředitele bylo sice krátké, ale zaznělo přesně to, co jsme chtěli slyšet. Mzdy budou vypláceny včas, a to už v červenci. Pokud to dodrží, jeden den prodlevy už nebude hrát velkou roli, to budeme tolerovat,“ dodal R. Mosr. Podle vedení firmy by nejdříve měly být vypláceny mzdy do výše 17 tisíc korun, naopak výplata těch vyšších se přetáhne do 21. dne v měsíci.  (red)

 

Novináři zůstali stát před branou, vedení společnosti si jejich přítomnost na mítinku nepřálo K pracujícím  na mítinku na nádvoří promluvil  předseda Základní organizace OS KOVO Hutě Poldi Richard Mosr
Richard Mosr odpověděl na otázky novinářů 
Stanovisko společnosti sdělil novinářům personální ředitel Antonín Čimera

Další foto z protestního mítinku dne 26. 6. 2014

Setkání  senátora Mgr. Jiřího Dienstbiera a náměstka primátora města Kladna Vojtěcha Volfa, MBA s odborovým bossem POLDI Richardem MOSREM dne 30.06.2014 od 14.50 hod. u příležitosti vyhlášení stávkové pohotovosti, kterou vyhlásila Podniková odborová rada POLDI.

 

 • Vážení kolegové.
  Přejeme vám ve vašem úsilí hodně zdaru.

  Mgr. Jiří Šuráň
  předseda ZO zaměstnanců OS KOVO [2. 9. 2014]

   

 • Dobrý den
  ZO OS KOVO Imtec Jihlava podporuje vyhlášení výstražné stávky neboť dodržování kolektivní smlouvy je ZÁKLADNÍ KÁMEN pro spolupráci v jakémkoliv závodu a v kterémkoliv odvětví mezi odbory resp. zaměstnanci a zaměstnavatelem. Máte plnou podporu celé naší organizace.
  Předseda ZO Ondrej Németh.

   

 • Vážení kolegové a přátelé,Odborový svaz státních orgánů a organizací vyslovuje jednoznačnou a plnou podporu Vašim oprávněným požadavkům. Je naprosto nepřijatelné aby zaměstnavatel nerespektoval dohodnuté principy, zejména v oblasti mezd. Věříme, že Vaše další kroky povedou k nápravě této situace.
  Zdravíme a jsme s Vámi
  Ing. Jan Rovenský,
  předseda
  Odborový svaz státních orgánů a organizací

   

 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyjadřuje podporu všem vašim dosavadním krokům, a zvláště vašemu legitimnímu požadavku na plnění kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele.Je nehorázné, že váš zaměstnavatel nerespektuje pramen práva, kterým uzavřená kolektivní smlouva bezesporu je.
  Jsme s vámi, vydržte ve svých oprávněných požadavcích. 
  Bc. Dagmar Žitníková
  předsedkyně
  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

 • Vážené kolegyně,vážení kolegové,
  jménem Odborového svazu Stavba CR vyjadřuji podporu vašich požadavků vůči vedeni firmy Poldi Kladno.
  S pozdravem
  Stanislav Antoniv
  předseda OS Stavba ČR

 • Vážení kolegové,
  výbor ZO OS KOVO slévárny Heunisch Brno Vám vyjadřuje plnou podporu a solidaritu v rámci vyjednávání a proplácení mezd , samozřejmě v termínu. Přejeme Vám, aby Vaše úsilí ve vaši nelehké situaci proběhlo k úspěchu zaměstnanců.

  Pavel Greňo
  předseda ZO OS KOVO slévárny Heunisch Brno

 • Základní organizace OS KOVO
  podporuje záměr Základní organizace OS KOVO Hutě Poldi vyhlásit VÝSTRAŽNOU STÁVKU z důvodu opakovaného porušování platné Kolektivní smlouvy v oblasti vyplácení mezd.
  Svoji podporu m.j. opíráme o informace,sdělené ve čtrnáctideníku KOVÁK č.13 z 30.6.2014.
  Za ZO OS KOVO Vítkovice Ředitelství
  Jozef Sedláček
  předseda

 • Vážení kolegové,
  na jednání Rady Sdružení odborových organizací Czech Coal Group dne 3.9. 2014 jsme se podrobně seznámili s vaší složitou a dlouho trvající situací při jednání se zaměstnavatelem v oblasti vyplácení mezd.  Se znepokojením sledujeme jaké „výhody“ přináší řadovým občanům – zaměstnancům demokracie po česku.
  Rada Sdružení vyjadřuje plnou podporu vašeho oprávněném požadavku na dodržování platných ustanovení kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele.
  S pozdravem Zdař Bůh
  Jaromír Franta
  předseda SOO CCG

 • Vážené kolegyně, kolegové.
  Naše ZO OS KOVO plně podporuje přípravu a uskutečnění výstražné stávky pro splnění oprávněného požadavku odborů, na dosažení pravidelného vyplacení mezd zaměstnancům dle kolektivní smlouvy. Akce ukáže veřejnosti, že Váš zaměstnavatel je nezodpovědný a cítí se nepostižitelný. Bohužel je mu to umožněno našimi zákony. 
  Je smutné, že po nečestných a likvidačních zásazích vlády a kapitálu z minulých let opět vaši zaměstnanci prochází krizí za kterou nemohou.
  S pozdravem
  Jiří Kolář
  předseda VZO OS KOVO Přerovské strojírny

 • Vážení kolegové,
  Odborový svaz UNIOS vyjadřuje podporu Základní organizaci OS KOVO HUTĚ POLDI, která se  dne 28.8.2014 rozhodla zahájit přípravy na výstražnou stávku, vzhledem k tomu, že přes všechna prohlášení zaměstnavatele stále není plněno ustanovení Kolektivní smlouvy v oblasti vyplácení mezd. 
  Odborový svaz UNIOS odsuzuje postup zaměstnavatele, který přenáší podnikatelské riziko na zaměstnance tím nejtrapnějším způsobem a dostává tak do neřešitelné situace mnoho rodin svých zaměstnanců.
  Proto je OS UNIOS připraven stávkující zaměstnance účinně podpořit.
  Karel Sladkovský
  předseda svazu
   
 • Zdravím kolegové,
  odbory KOVO z Bosch Diesel Jihlava se také připojují k podpoře za vaše oprávněné požadavky. Platit mzdu za odvedenou práci je základní povinností každého zaměstnavatele. Je zarážející, že se najdou firmy, které tímto zásadním způsobem dostávají své zaměstnance do existenčních problémů.... Držte se, jsme s vámi.
  S pozdravem a  přáním pěkného dne
  Roman Bence 
  Odbory KOVO II. - předseda 
  BOSCH DIESEL s.r.o. 
  Divize dieselových systémů 
   
 • Přijměte prosím plnou podporu k Vašim protestům a splnění všech vašich požadavků. Nepolevujte ve své činnosti a zdar Vaši práci.
  Eduard Konieczny
  Karviná – Hranice

   
 • Výbor ZO Škoda TRM projednal na svém zasedání situaci v Poldi a vyjadřuje výboru ZO Poldi plnou podporu při vyjednávání svých práv a požadavků. Nevyplácení mezd je velice zásadní a hrubé porušení Zákoníku Práce. Máte naši plnou podporu, kolegové.
  Za výbor ZO
  Karel Kroupa
  Za organizaci ZO KOVO Škoda TRM

   

 • ZO OS KOVO KOVOŠROT Děčín, souhlasí s postupem ZO OS KOVO HUŤE POLDI a vyjadřuje podporu na dosažení oprávněných požadavků odborů a zaměstnanců na plnění KS v oblasti vyplácení mezd.
  za ZO OS KOVO KOVOŠROT Děčín,a.s.
  Milan Gablík -   předseda

   
 • Vážení kolegové
  ZO OS KOVO HUTĚ POLDI, odboráři ZO OS KOVO LET a.s. Kunovice Vás plně podporují v krocích vedoucích k dodržování sjednané Kolektivní smlouvy. S pozdravem
  Josef Mikula
  předseda ZO OS KOVO Let a.s. Kunovice

 • Vážení kolegové,
  výbor ZO OS KOVO DIOSS Nýřany Vám chce vyjádřit svoji plnou podporu.  Všem kolegům ze ZO OS KOVO HUTĚ POLDI Kladno přejeme v jejich  vyjednávání a připravované výstražné stávce úspěch a dosažení plnění KS  v oblasti vyplácení mezd.
  Sylva Kaslová
  předsedkyně ZO OS KOVO DIOSS Nýřany

 • Sdružení hornických odborů" si plně uvědomuje Vaši situaci při jednání se zaměstnavatelem ohledně vyplácení mezd. V obdobné situaci jsme se ocitli v loňském roce v OKD. Vyjadřujeme Vám plnou podporu k obhájení mzdových nároků zaměstnanců.
  S pozdravem Zdař Bůh
  Ing. Jaromír Pytlík
  předseda "Sdružení hornických odborů" OKD
  místopředseda OS PHGN

   
 • ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech s.r.o. České Budějovice vyjadřuje plnou podporu krokům, které podnikáte k vymáhání oprávněných  požadavků jménem těch, které zastupujete. V civilizované společnosti je přece zcela normální, že za vykonanou práci přísluší mzda. 
  Pokud budete potřebovat podporu při obhajobě svých práv, obraťte se na nás.
  Úspěch Vašim aktivitám přeje za naší  ZO
  Jan Švec
  předseda ZO OS KOVO
   
 • ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech s.r.o. České Budějovice vyjadřuje plnou podporu krokům, které podnikáte k vymáhání oprávněných  požadavků jménem těch, které zastupujete. V civilizované společnosti je přece zcela normální, že za vykonanou práci přísluší mzda. Pokud budete potřebovat podporu při obhajobě svých práv, obraťte se na nás.
  Úspěch Vašim aktivitám přeje za naší  ZO
  Jan Švec
  předseda ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech s.r.o.

 • Vážení kolegové, již delší dobu máme možnost sledovat Vaši snahu přimět zaměstnavatele k plnění ustanovení kolektivní smlouvy v oblasti vyplácení mezd. Vývoj situace v Poldi Kladno pozorně sledujeme a nyní jsme se dozvěděli, že k dosažení Vašich oprávněných požadavků organizujete výstražnou stávku. I my jsme v minulosti přistoupili k nátlakovým akcím vůči zaměstnavateli, abychom prosadili své zájmy. Uvědomujeme si proto velmi dobře, jak nelehká věc to pro zaměstnance a hlavně pro jejich zástupce v odborové organizaci je, a jak velké odhodlání a psychickou odolnost to ode všech vyžaduje. Chceme Vám vyslovit naši podporu a přání, abyste zůstali jednotní a dosáhli tak svého cíle.

  S pozdravem
  Václav Potužník
  předseda ZO OS KOVO Hodonín

 • Základní organizace Odborového svazu KOVO Karosa a.s. Vysoké Mýto Vám vyslovuje plnou podporu ve Vašem boji zaměstnanců a odborářů o zachování plnění ustanovení Kolektivní smlouvy v oblasti vyplácení mezd. Odboráři ve Vysokém Mýtě Vás plně podporují, nebot' jsou si vědomi toho, že za dobře vykonanou práci náleží každému zaměstnanci odměna v termínech sjednaných v pracovní smlouvě. Každý zaměstnanec má své závazky a své rodiny a do zaměstnání chodí, aby tyto závazky splnil a nelze být v rukou těch,kteří ustanovení KS nerespektují.

             S pozdravem  
             Bohuslav V í t e k
             předseda ZO OS KOVO Karosa a. s. Vysoké Mýto     Podpora Hutě Poldi_celý dokument.pdf
 
 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  ZO OS KOVO Varroc Lighting Systems Nový Jičín a ZO OS KOVO Halla Visteon Autopal Nový Jičín vyslovuje plnou podporu vašich oprávněných požadavků.
  Jsme s vámi, vydržte ve svých požadavcích.                                                                                                                                                                                                                              
S pozdravem
Antonín Majer
Předseda  ZO OS KOVO
 
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
Suvorovova 195, Šenov u Nového Jičína 742 02
 
Halla Visteon Autopal s.r.o.
Lužická 14, Nový Jičín 741 01
 
 • Vážení odboráři KOVO z Poldi Kladno,
 především v takto těžkých chvílích se prokazuje smysl odborů. Jistě i jinak zadarmo se vezoucí neodboráři, čekají co (i pro ně) uděláte.
Je špatnou zprávou, že se k vám, a  k zaměstnancům vůbec, zaměstnavatel takto chová. Je dobrou zprávou, že si to nenecháte líbit.
My, ze závodu Siemens Elektromotory Mohelnice, vám přejeme odvahu, výdrž a dobré taktické vedení boje. Samozřejmě na konci úspěch.
Jsme na vás hrdí.
 
S pozdravem
Jiří Hanák,
předseda 1. ZO OS KOVO Mohelnice při SEM Mohelnice o.z.,
Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
 
 • Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové odboráři ze ZO OS KOVO HUTĚ POLDI, rád bych jménem OS pracovníků vědy a výzkumu vyjádřil podporu Vaší základní organizaci v této nelehké situaci. Všichni víme, že právě mzdová otázka je jedním z nejzávažnějších bodů kolektivního vyjednávání. Věříme, že přes veškeré komplikace budou Vaše jednání se zaměstnavatelem nakonec úspěšná!

S pozdravem Pavel Konečný,
předseda OS pracovníků vědy a výzkumu

 • Závodní výbor ZO OS KOVO MSA, Dolní Benešov plně souhlasí a podporuje přípravu k výstražné stávce v ZO OS KOVO HUTĚ POLDI. Podporujeme taktéž možnou výstražnou stávku pro neplnění platné Kolektivní smlouvy v oblasti vyplacení mezd. 
Zdraví a přeje úspěch v této nelehké situaci.
Zdeněk Drozdek
předseda ZO OS KOVO
MSA, Dolní Benešov
 
 • Podporu stávkové pohotovosti i případné stávky vyjádřil Poldi Kladno ZO OS KOVO při TPCA.
Zaslal ji Ivo Navalaný, předseda ZO OS KOVO při TPCA.                                                                                                                                                                                                                           Celý text naleznete zde:  Podpora TPCA celý dokument
 
 • VZO Železárny Hrádek vyjadřuje podporu svým kolegům z Hutě Poldi.- víme o co jde......  
S pozdravem   
Miroslav Šimonovský
předseda ZO OS KOVO Železárny Hrádek a.s.
tel/fax 371 787 513, mobil: 604 172 345
 
 • Dne 9.9.2014 byla na VZO OS KOVO ArcelorMittal Tubular Products Ostrava projednána a schválena plná podpora Vaší připravované výstražné stávky. Pevně věříme, že prosadíte po právu nároky zaměstnanců, které jsou obsaženy ve Vaší Kolektivní smlouvě. Je velice smutné, že Huť tohoto věhlasného jména se dnes potýká s tak velkými problémy, že není schopna zaplatit zaměstnancům za poctivou práci. Ještě jednou  máte naši PLNOU PODPORU.   
S pozdravem 
Petr Zegzulka 
Předseda ZO OS KOVO
ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava-Kunčice
 • Vážený kolego,

  dovol mi, abych touto cestou podpořil jménem Podnikové rady KOVO ŠKODA AUTO a. s. vaši organizaci a veškeré její kroky v souvislosti s právě probíhajícími událostmi ve vaší společnosti a s vyhlášením stávkové pohotovosti za účelem dosažení včasného a pravidelného vyplácení mezd vašim zaměstnancům. Podporujeme vaši iniciativu a akceschopnost směřující ve prospěch vašich členů a zaměstnanců. Jsme plně solidární s vašimi požadavky a vyhlášenou stávkovou pohotovostí a podpoříme vás i v dalších akcích, které vaše odborová organizace podnikne.

Se srdečnými kolegiálními pozdravem
Jaroslav Povšík
Předseda PR KOVO
Škoda AUTO a. s.   
Celý text dokumentu naleznete zde:  Podpora Škoda AUTO a. s.                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Podporu stávkové boji o včasné vyplácení mezd i stávky vyjádřil Poldi Kladno ZO OSK ČKD Praha DIZ, a. s. 
Zaslal ji předseda ZO Miroslav Kvíz                                                                                                       
 
 
 • ​Vážený pane místopředsedo,
Odborový svaz ECHO vyjadřuje podporu Základní organizaci OS KOVO HUTĚ POLDI, která na den 19.09.2014,vyhlásila stávku s cílem přimět zaměstnavatele vyplácet svým zaměstnancům mzdy v řádném výplatním termínu, který byl sjednán v kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouva je vedle zákoníku práce zásadním právním dokumentem, na jehož obsahu se dohodly zaměstnavatel a odborová organizace, zastupující všechny zaměstnance firmy a obě smluvní strany musí závazky z toho plynoucí včas a řádně plnit, zejména pak když jde o včasné vyplácení mezd, které jsou pro většinu zaměstnanců jediným příjmem, ze kterého musí každý měsíc hradit své životní náklady a potřeby své rodiny.
Pro Odborový svaz ECHO je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv zaměstnavatel přiváděl své zaměstnance do ekonomické tísně tím, že nevyplácí mzdy svým zaměstnancům nebo mzdy vyplácí soustavně opožděně. Takové nezákonné praktiky je třeba rozhodně odmítnout a všemi dostupnými právními prostředky je eliminovat.
Kolegům ze ZO OS KOVO HUTĚ POLDI v Kladně i všem zaměstnancům firmy vzkazujeme: „Vytrvejte ve vašem spravedlivém sporu! Jste v právu a máte naši plnou podporu!“
 
V Praze dne 18.09.2014
JUDr. Zdeněk  Č e r n ý, MBA
předseda
 
 • Unie orchestrálních hudebníků ČR se zapojila do podpory snah ZO OS KOVO HUTĚ POLDI o narovnání stavu, kdy nejsou dodržena ustanovení Kolektivní smlouvy v oblasti mezd.
Za Unii orchestrálních hudebníků ČR zastal podporu
Jiří Dokoupil v. r.
prezident Unie OH ČR
 
 • Dobrý den, zasílám rezoluci – vyjádření podpory Radě odborů POLDI Kladno.    
S pozdravem
Jiri Bohdan 
chairman - předseda 
ABB s.r.o. 
Trade Union - ZO OS KOVO          
Videnska 117 619 00 Brno CZ                      Celý text zaslané rezoluce nalaznete zde:  Podpora ABB celý dokument
 
 
 
 • Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme podporu stávky ZO OS KOVO Hutě Poldi. - celý text zde  

Mgr. Dagmar Bobková Regelová

předsedkyně RROS ČMKOS MSK,
předsedkyně KROS PŠ MSK
předsedkyně OROS PŠ Karviná,

 

 • Přátelé,

  Herecká asociace konsistentně bez výhrad podporuje smysluplné úsilí
  OS KOVO....
  Oceňujeme ho jako neopominutelné ve prospěch nás všech...

  Díky...

  MgA. Jiří Hromada
  prezident Herecké asociace

   

 •  

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem