Zaměstnavatelé musí přestat používat krizi jako záminku k prosazování většího zisku

IndustriAll Europe vyzývá zaměstnavatele, aby se připojili k odborovým svazům u vyjednávacího stolu a hledali vyvážená řešení, která zajistí, že pracovníci neponesou tíhu této krize. Odbory hrají svoji roli. Bojují za spravedlivé přerozdělení zisku, který pracovníci pomohli vyprodukovat, a za spravedlivé oživení, kterého lze dosáhnout pouze společně s pracovníky.

Podle generální tajemnice industriAll Europe Isabelle Barthès, se zaměstnavatelé zneužívající krizi jako záminku k prosazování většího zisku musí znovu zamyslet. Jeich strategie totiž pouze zvýší nejistotu a prohloubí krizi. „Odsuzujeme sobecký a nezodpovědný přístup, který projevují někteří, a požadujeme, aby se připojili k odborům u vyjednávacího stolu a našli vyvážená řešení, která zajistí, že pracovníci nebudou nést hlavní nápor této krize. Musíme jednat v dlouhodobém zájmu všech,“ zdůraznila zástupkyně industriAll Europe.

Ačkoli programy udržení pracovních míst zmírnily sociální důsledky a zabránily masové nezaměstnanosti, mnoho pracovníků čelí hlubokým finančním potížím a musí se ponořit do svých úspor, aby se uživili. Poslední zpráva MOP zdůrazňuje, že růst mezd se v první polovině roku 2020 zpomalil a že důsledky neúměrně pociťují ženy a pracovníci s nízkými příjmy. Zpráva ukazuje, že v Evropě by bez dotací na mzdy ženy přišly o 8,1 % svých mezd ve srovnání s 5,4 % u mužů. Je proto nezbytně nutné, aby zaměstnavatelé převzali odpovědnost a konstruktivně se zapojili do zajištění spravedlivého zotavení. Zneužití krize jako příležitosti zpochybnit zavedené dohody a krátit práva pracovníků je nepřijatelné.

Zatímco COVID-19 nadále vyvolává v hospodářství šokové vlny, veřejné orgány v Evropě reagují bezprecedentními podpůrnými opatřeními pro podniky. V důsledku toho mnoho společností dokázalo využít zkrácenou práci (kurzarbeit) nebo státem zaručené půjčky k záchraně a úsporám hotovosti. Poslední údaje Eurostatu ukazují, že ve druhém čtvrtletí roku 2020 se podíl na zisku z podnikání téměř obnovil na úroveň před COVID-19, protože v eurozóně vzrostl z 38,0 % na 39,8 %. To je vysvětlováno prudkým poklesem (-16,3 %) výdajů v oblasti odměn pracovníků (mzdy a sociální příspěvky jsou hrazeny státem prostřednictvím zavedených programů udržení zaměstnanosti), snížením daní a subvencí na výrobu. To ukazuje, že veřejné orgány sehrály svou roli při podpoře podnikání k překonávání krize. Je také třeba poznamenat, že ne všechna odvětví bojují. Jsme svědky sektorů, které získávají, zatímco ostatní ztrácejí.

Zdůrazňujeme zde několik příkladů toho, jak se naši členové snaží zajistit, aby pracovníci dostali svůj spravedlivý podíl:

  • • Ve Švédsku jsou IF Metall a Unionen součástí nově dohodnuté národní kolektivní smlouvy, která dosahuje zvýšení mezd o 5,4 % po období 29 měsíců a zahrnuje předčasný důchod a částečný důchod. Dohoda rovněž zajišťuje další finanční prostředky na rozvoj dovedností.

  • • V Německu požaduje IG Metall zvyšování mezd a jistotu zaměstnání prostřednictvím programů snižování pracovní doby s částečnou kompenzací mzdy. IG BCE v současné době vyjednává dohody, jejichž obecným cílem je zvýšení mezd, které kompenzuje inflaci a přidává další zvýšení plus jednorázový korona bonus. Podobných výsledků bylo dosaženo také v nové dohodě v kovosektoru v Rakousku.

  • • V Belgii vláda díky tlaku odborů zvýšila příspěvek v nezaměstnanosti během této krize na 70 % ze 65 %. Odbory navíc podporují členy v nouzi prostřednictvím dalších finančních doplňků ze svých sektorových fondů solidarity.

  • • V Itálii odbory pokračují v boji v kovosektoru proti pokusům zaměstnavatelů blokovat všechna vyjednávání o kolektivních smlouvách, 5. listopadu 2020 uspořádali generální stávku.

  • • V Nizozemsku jsou kovácké odbory provokovány nepřijatelnou nabídkou zaměstnavatelů a hrozí protestní akce. Je to již počtvrté v řadě, co se zaměstnavatelé postavili proti spravedlivým a slušným kolektivním smlouvám. Během posledních tří úspěšných akcí se odborům podařilo situaci zvrátit a pracovní podmínky zlepšit. Nyní se připravují na další vítězství.

IndustriAll Europe

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem