Zástupci OS KOVO se zúčastnili konference IndustriALL Europe 2018

Mezi stěžejní témata konference IndustriALL Europe, která proběhla 6. až 7. prosince v Bratislavě, patřily otázky kolektivního vyjednávání, sociální politiky a formování digitalizace. Významného setkání, které se koná každé čtyři roky, se zúčastnilo přes 200 představitelů odborových svazů ze 31 zemí. Odborový svaz KOVO na setkání reprezentovali jeho předseda Jaroslav Souček, místopředseda Libor Dvořák, specialistka kolektivního vyjednávání Ing. Alena Paukrtová a specialistka na mezinárodní činnost Mgr. Dana Sakařová.

V úvodním projevu zdůraznil Michael Vassiliadis, prezident industriAll Europe, význam konference pro výměnu informací a nových nápadů a vyzval k posílení kolektivního vyjednávání na národní úrovni. „Konference, které se zúčastní více než 200 účastníků ukazuje na to, jak je otázka KV důležitá pro všechny organizace. Naše síla je spojena se silou našich organizací, a proto je nutné se organizovat a mít záruky pro KV,“ uvedl mimo jiné prezident Vassiliadis.

Konvergence mezd v Evropě závisí na solidaritě zaměstnanců

„Liberální politika se nadále uplatňuje a jsme svědky deregulace, což znamená tlak na KV, úsporná opatření, rizikovou práci. Pracovní místa jsou prekarizovanější, práce je dočasná, a to má negativní dopady na trh práce,“ uvedl k tématu „Tendence v kolektivním vyjednávání“ Manfred Anderle, předseda výboru industriAll Europe pro kolektivní vyjednávání a sociální politiku, (PRO-GE Rakousko).

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček, jako jeden z iniciátorů rezoluce „Stejná mzda za stejnou práci a solidarita v EU“, přijaté na kongresu v Madridu v roce 2016, vystoupil na konferenci s příspěvkem navazujícím na problematiku konvergence mezd v Evropě. „Pokud se nám -odborům - nepodaří společně nastartovat skutečnou solidaritu mezi zaměstnanci nejprve u jednotlivých nadnárodních firem, následně v jednotlivých odvětvích a nakonec mezi evropskými státy, budou nadnárodní firmy i v budoucnu parazitovat na odborové nejednotě a mzdových rozdílech mezi regiony,“ řekl v části svého projevu předseda Souček.

Digitalizace může vést k prospěchu pracujících

Na konferenci bylo hlasováním přijato několik klíčových dokumentů: Rezoluce, vyzívající k silnému kolektivnímu vyjednávání, podpoře udržitelného růstu a spravedlivému, prosperujícímu a inkluzivnímu světu práce, stanovisko k mzdové politice v Evropě, Mzdové koordinační pravidlo, Chartu o pracovní době, a stanovisko k požadavkům na moderní důchodový systém.

V závěru konference, předseda výboru industriAll Europe Manfred Anderle, zdůraznil nutnost využití technologického rozvoje ke zvyšování mezd. „Dbejme na to, aby technologický rozvoj (4. Průmyslová revoluce) vedl ke společenskému pokroku. Mělo by to být uplatněno na evropské úrovni. Protože digitalizace může vést k prospěchu a ziskům, neměl by zisk skončit jen v kapsách akcionářů, ale i v kapsách pracujících. Reálné mzdy v posledních deseti letech spíše klesaly. Tomuto trendu musíme čelit. Musíme revoluce využít k ukončení snižování mezd,“ řekl Manfred Anderle.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem