Aktuality

Usnesení předsedů ZO OS KOVO působících ve společnosti Liberty Ostrava a dceřiných společnostech ze dne 7.7.2022 Stávkový výbor, složený z předsedů jednotlivých Základních organizací OS KOVO působících v Liberty Ostrava a v jejich...
Výbor ZO OS KOVO EVOBUS Holýšov ve spolupráci s regionálním pracovištěm v Plzni poskytli členovi ZO kol. Černému rychlou pomoc z Konta živelních pohrom po průtrži mračen ze dne 24.5.22, která poškodila část domku, kde kol.Černý s rodinou...
V pátek 24.června 2022 vyhlásila základní organizace OS KOVO ve společnosti Molins, s.r.o. v Plzni stávkovou pohotovost na podporu svého požadavku zvýšit mzdy o 9 procent. Firma navrhla v průběhu jednání navýšení ve výši 6,05%, z čehož...
Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny připravila pro děti zaměstnanců Třineckých železáren, a. s., a dceřiných společností Dětský den, který se uskutečnil v neděli 5. června 2022 v areálu Střední odborné školy Třineckých železáren...
Vedení Odborového svazu KOVO 7.3.2022 schválilo humanitární a finanční pomoc pro občany Ukrajiny ve výši cca 1 mil Kč. Rozhodlo přispět 0,5 mil Kč na konto Českého červeného kříže a dále 10.000 EUR na solidární fond ITUC a 10.000 EUR na...
Ve velkém sále Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9) se ve dnech 23. - 25. června 2022 koná VIII. Sjezd OS KOVO. Sjezd OS KOVO je nejvyšším orgánem svazu. Řádný sjezd se koná pravidelně každé 4 roky. Na VIII. Sjezd OS KOVO...
IG Metall, německý odborový svaz pracovníků v kovovýrobě,  a jeho zaměstnavatelský protějšek se dohodli na nejvyšším zvýšení mezd za 30 let v severozápadním německém ocelářském průmyslu. Kromě toho jsou rozšířeny stávající kolektivní...
Dne 31.3.2022 vyhlásila odborová organizace ve firmě Gates Hydraulics s.r.o. stávkovou pohotovost do doby, než dojde k podpisu nové kolektivní smlouvy. Důvodem pro vyhlášení stávkové pohotovosti je odmítnutí všech návrhů dílenské odborové...
Odborový svaz státních orgánů a organizací (OS SOO) oznamuje, že Výbor OS SOO, jako nejvyšší orgán OS SOO v období mezi sjezdy, se usnesl na následujícím: Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s...
Ani čtyři měsíce po podání návrhu na úpravu Kolektivní smlouvy, která je spolu se mzdovým předpisem uzavírána vždy do konce března následujícího roku, se nepodařilo v MOTORU JIKOV dohodnout a podepsat novou kolektivní smlouvu. „Oceňujeme,...

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem