Image
English
Image
Image
Image
Společný seminář OS KOVO a DGB: Pracovní podmínky a Činnost Odborů v Evropě 2023

Společný seminář OS KOVO a DGB: Pracovní podmínky a Činnost Odborů v Evropě 2023

Ve dnech 3.-5.11.2023 se konal výjimečný seminář, který spojil mladé odborářky a odboráře z OS KOVO a IG Metall. Akci organizoval OS KOVO ve spolupráci s německou odborovou centrálou DGB. Toto unikátní setkání mělo za cíl prověřit současné pracovní podmínky a činnost odborů v Evropě v roce 2023. Se zaměřením na vzájemné učení a sdílení zkušeností, účastníci diskutovali o rozdílech, výzvách a možnostech, které přináší pracovní prostředí v jednotlivých členských státech Evropské unie.

Rozdíly v pracovních podmínkách v Evropě: Jedním z hlavních témat semináře bylo zkoumání rozdílů v pracovních podmínkách napříč zeměmi. Diskutovalo se o přístupu k pracovnímu právu, délce pracovní doby, placení, dovolené a dalších faktorech ovlivňujících pracovní prostředí. Účastníci představili konkrétní příklady a příběhy z vlastních zemí, což poskytlo cenný pohled na různorodost pracovních podmínek v Evropě.

Co se od sebe můžeme naučit? V rámci semináře byla dána důležitá otázka: Co se od sebe můžeme naučit? Účastníci diskutovali o osvědčených postupech, které fungují v jejich zemích a mohou být inspirací pro zlepšení pracovních podmínek v ostatních evropských zemích. Naučili se také o různých strategiích, které odboráři využívají ke zlepšení svých pozic a efektivní komunikaci se zaměstnavateli a vládami.

Příspěvek mladých odborářů k lepším pracovním podmínkám v Evropě: Další důležité téma bylo, jak mohou mladí odboráři přispět ke zlepšení pracovních podmínek v Evropě. Účastníci diskutovali o aktivní roli, kterou mohou hrát v prosazování práv pracujících, vytváření nových nápadů a iniciativ, a také veřejné osvěty. Důraz byl kladen na výměnu informací a spolupráci mezi mladými odboráři.

Zkušenosti z praxe: Na semináři byly konkrétní příklady úspěšných projektů a iniciativ, které mladí odboráři již realizují ve svých zemích. Tyto příběhy inspirují a ukazují, jak mohou mladí odboráři skutečně ovlivnit pozitivní změny v pracovním prostředí.

Významnou součástí semináře byla prezentace Petra Arnicana, vedoucího úseku přeshraničních vztahů DGB Bavorsko. Jeho pohled nabídl širší perspektivu na evropské odborné vztahy a aktuální výzvy.

Seminář OS KOVO a DGB přinesl hlubokou reflexi nad pracovními podmínkami a odbornou prací mladých lidí v České republice a Spolkové republice Německo. Diskuse a vzájemné prezentace poskytly inspiraci pro kroky v budoucí spolupráci, s cílem pro další odbornou práci a zlepšení pracovních podmínek v Evropě. Závěrem si mladí vytvořili informační skupinu v aplikaci WhatsApp pro výměnu zkušeností.