Image
English
Image
Image
Image

Akce mladých kováků OS KOVO – soutěž ve střelbě družstev ZO OS KOVO o putovní pohár Tachovského regionu

V sobotu 24. 6. 2023 se na tachovské střelnici konala sportovní akce OS KOVO, a sice II. ročník střelecké soutěže Mladých kováků Plzeňského kraje o putovní pohár Tachovského regionu. Akci uspořádalo Regionální pracoviště OS KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj ve spolupráci se zástupci Komise mladých OS KOVO a dále za velké pomoci ZO OS KOVO z regionu Tachovska – ZO OS KOVO ROTAREX Tachov, ZO OS KOVO Eissmann Automotive CZ, ZO OS KOVO Grammer CZ, s.r.o. a ZO OS KOVO Panasonic Planá. Svojí účastí podpořili akci také místopředseda OS KOVO - Ing. Ivo Kužel, zmocněnec KS Plzeňského a Karlovarského kraje – Mgr. Jan Dvořák a člen Komise mladých OS KOVO – kol. Stanislav Macek.

Sportovní akce se zúčastnilo 57 mladých kováků (do 35let včetně) a 72 odborářů, kteří vždy minimálně s 1 zástupcem „mladých“ tvořili 3členná družstva, a to nejen z výše uvedených ZO, ale dále také např. ze ZO OS KOVO SKF Chodov, ZO OS KOVO WITTE CZ, ZO OS KOVO Elektrické stroje s.r.o., BRUSH SEM s.r.o., ZO OS KOVO PANASONIK Plzeň, ZO OS KOVO Molins s.r.o., Základní organizace OS KOVO Formy Tachov, ZO OS KOVO DIOSS Nýřany, ZO OS KOVO Mitras Compozite ČR sro, Chodová Planá, ZO OS KOVO EvoBus Holýšov a ZO OS KOVO EPIQ. Samotná soutěž probíhala pod dozorem zkušených instruktorů Klubu vojáků v záloze Tachov, kdy se střílelo na jednotlivých stanovištích ze 4 různých zbraní.

O putovní pohár soutěžilo celkem 34 družstev a titul vítěze si vystřílelo družstvo ZO Panasonic Planá obhajující loňské prvenství. Na druhém místě se umístilo družstvo ZO SKF Chodov a třetí příčku obsadilo družstvo ZO DIOSS Nýřany. Oceněni byli i nejlepší střelkyně a nejlepší střelec v kategorii mladých kováků a odborářů nad 35let.

Akce byla hodnocena jako velmi úspěšná, neboť se těšila hojnému počtu soutěžících, a také jejich rodinných příslušníků či přátel, pro které byl po skončení a vyhodnocení střelecké soutěže připraven doprovodný program ve formě volné střelby, kdy si zájemci po zakoupení munice mohli vyzkoušet i jiné zbraně, než se kterými se soutěžilo, a dále ukázky zásahové jednotky Policie ČR. Nedílnou součástí akce byl i zábavný program pro děti, pro které byly připraveny různé dárkové předměty a soutěže, a mohly mj. využít i nabídky „tetovacího“ salonu. Po celý čas akce bylo všem účastníkům zajištěno občerstvení ve formě grilu a chlazených nápojů.

Celá akce probíhala za doprovodu slunečného počasí a v přátelském a usměvavém duchu, za což organizátoři děkují všem zúčastněným, a samozřejmostí je velké poděkování těm, kteří k realizaci akce byli nápomocni. Proběhlá akce byla odrazem komunity odborářů, kteří ve svém volném čase mají chuť organizovat takové akce, které napomáhají nejen k navazování a zlepšení vztahů již registrovaných členů, ale také i k získávání těch nových.