Image
English
Image
Image
Image

Hospodaření a daně 2023

Ve dnech 7. - 8.3 2023 proběhlo na RS Retaso další školení na téma hospadření a daně ZO. Kol. Jindřiška Plesníková seznámila přítomné s novinkami v hospodaření ZO, daněmi, činností rezvizních komisí, odměňováním funkcionářů ZO, jednoduchým účetnictvím a rovněž probrala i práci s datovými schránkami. Večer  někteří zástupci ZO mohli konzultovat konkrétní dotazy ke svému hospodaření. Přednášku doplnila kol. Ivana Demková informacemi z oblastí důchodového pojištění a druhý den i z oblasti nemocenského pojištění, sociální podpory a aktualitami v rámci sociální oblasti. Školení se zúčastnilo celkem 68 zástupců ZO v rámci KS MSK.