Image
English
Image
Image
Image

IG Metall dosahuje 6,5% zvýšení mezd pro pracovníky v ocelářství

IG Metall, německý odborový svaz pracovníků v kovovýrobě,  a jeho zaměstnavatelský protějšek se dohodli na nejvyšším zvýšení mezd za 30 let v severozápadním německém ocelářském průmyslu. Kromě toho jsou rozšířeny stávající kolektivní smlouvy o částečném odchodu do důchodu, jistotě zaměstnání a využívání smluv o provedení práce. Doba trvání kolektivní smlouvy je 18 měsíců a končí 30. listopadu 2023. Od srpna 2022 dostanou postižení pracovníci v železářském a ocelářském průmyslu zvýšení mezd o 6,5 %. To byl výsledek čtvrtého kola vyjednávání IG Metall. Na měsíce červen a červenec byla dohodnuta jednorázová platba ve výši 500 eur. Učni dostanou 200 eur. „V dobách vysoké inflace se nám podařilo dosáhnout takového výsledku vyjednávání, který pracovníkům okamžitě přináší výrazných plus 6,5 % do jejich peněženek,“ říká Knut Giesler, krajský představitel IG Metall v Severním Porýní-Vestfálsku a vyjednavač. "Jedná se o nejvyšší procentuální nárůst v ocelářském průmyslu za třicet let. Skupiny s nižšími platy a učni budou z 500 eur, respektive 200 eur rovněž těžit více než průměr. Díky tomuto výsledku dostávají pracovníci svůj oprávněný podíl na aktuálně velmi dobré ekonomické situaci v oboru. Během vyjednávací kampaně byly nutné varovné stávky, aby se vyvinul tlak na zaměstnavatele.