Image
English
Image
Image
Image

IndustriAll Europe: V krizi stůjme při sobě

IndustriAll European Trade Union vyjadřuje na První máj solidaritu pracovníkům z celého světa. Děsivé snímky z Indie a z celého světa jasně ukazují, že pandemie je stále realitou, která rámuje životy pracujících lidí. Posíláme své díky a solidaritu těm, kteří jsou v přední linii, zde i v zahraničí, bojují za záchranu životů a zajištění našeho kolektivního zdraví a pohody. Víme, že nebudeme v bezpečí, dokud nebudeme v bezpečí všichni.

Zároveň jsou v Evropě a na celém světě napadána základní pracovní práva na organizování se, kolektivní vyjednávání a kolektivní akce. To je nepřijatelné, a proto obnovujeme náš závazek společně bojovat za obranu a rozšiřování těchto základních práv.

Pandemie odhalila a zakořenila nerovnosti v našich společnostech. Ať už jde o přístup k očkovacím látkám, ohromující nerovnosti v bohatství nebo katastrofické dopady na život mladých pracovníků. Tato krize odhaluje přetrvávající potřeby větší solidarity uvnitř i mezi zeměmi.

Bez koordinovaných vládních opatření v celé Evropě je stále jasnější, že dlouhodobá škoda způsobená pandemií změní mnoho životů k horšímu. Konkrétně se prohloubí stávající nerovnosti mezi zeměmi i uvnitř nich, protože privilegovaní se vyrovnávají se zhoubnými dopady snáze, zatímco nejzranitelnější lidé a regiony Evropy se snaží nepropadnout do ekonomické propasti. Pandemie neúměrně zasáhla ženy nebo ty, mající zranitelnější postavení na trhu práce. Rostoucí nerovnosti, pokud nebudou zastaveny, poskytnou základnu populismu a xenofobie. Ekonomické nerovnosti zvýší základní škody na sociální struktuře Evropy prostřednictvím narůstající chudoby ve všech jejích podobách, vylidňování a deindustrializace.

Nadnárodní společnosti a oportunistické vlády neváhají využít a prohloubit rozdíly ve své touze snížit náklady a pracovní standardy. Brexit byl do jisté míry jedinečný politický proces, protože žádný jiný členský stát neopustil EU, ale v jiných ohledech je to příznak širších pokusů o rozbití a rozdělení jednoty evropských pracovníků. Jako evropské odborové hnutí na to budeme reagovat zdvojnásobením našeho úsilí o prohloubení a posílení solidarity a spolupráce mezi evropskými odbory – na tom závisí blahobyt všech pracovníků, které zastupujeme.

Pandemie urychlila stávající strukturální změny v mnoha průmyslových odvětvích, ať už v důsledku nezbytných opatření v oblasti klimatu nebo digitalizace, zatímco v jiných působí jako brzda. I když to pro některé nepochybně představuje pohromu, existují také potenciální příležitosti pro rozvoj inovativních průmyslových politik, které by s nezbytnou politickou vůlí mohly podpořit udržitelnější průmyslové oživení. Je stále jasnější, že udržitelný přechod nebo zotavení bez spravedlivého přechodu pro postižené pracovníky nebude možný.

Neviditelná ruka trhu byla odhalena jako mýtus a potřeba silných průmyslových strategií se stala společným politickým cílem. Zejména prostřednictvím našich společných opatření v oblasti klimatu politici záměrně zasahovali do tržních sil, a proto mají politici přímou odpovědnost za uskutečnění spravedlivého přechodu a dekarbonizace bez deindustrializace. Při řízení těchto politik hrají zásadní roli pracovníci, aby zajistili vytváření, transformaci a udržování dobrých pracovních míst v průmyslu.

Dnes je hospodářské oživení viditelné, ale je velmi křehké. Raketové ceny surovin a nedostatek dodávek klíčových komponentů a materiálů mohou poškodit oživení a mít vážné dopady na pracovníky. Pracovníci, kteří v loňském roce podléhali zkrácené práci z důvodů ochrany veřejného zdraví, jsou nyní v některých případech předmětem stejných dohod o zkrácené práci z důvodu nedostatku polovodičů nebo klíčových polymerů. Důvody pro asertivní a koordinovanou evropskou průmyslovou politiku nikdy nebyly tak naléhavě nutné.

Stejně jako v loňském roce nejsme schopni oslavit Mezinárodní den pracujících obvyklými způsoby. Ale v posledním roce prokázali pracovníci a naše odbory mimořádnou flexibilitu v přizpůsobování se omezením pandemie a pokračovaly v obraně a podpoře práv pracovníků a jejich účasti na pracovištích, v průmyslových odvětvích a při tvorbě politik.

Máme jen pár týdnů do našeho kongresu IndustriAll Europe, a proto vysíláme pracovníkům výzvu, abychom odolali výzvám populistických a xenofobních politiků, abychom stáli při sobě a zajistili, že z této krize vyjdeme jednotní a posílení.

V solidaritě!

IndustriAll Europe