Image
English
Image
Image
Image

Jednání VO KS OS KOVO JČK (21. 11. 2019)

V letošním roce proběhlo poslední Jednání volebního obvodu KS OS KOVO JČK dne 21. 11. 2019, a proto bylo pojato již vánočně. Vánoční atmosféru podtrhla nejen výzdoba kruhového sálu v DK Metropol v Českých Budějovicích, ale před zahájením Jednání zazněly i vánoční koledy a nabídnuto bylo i vánoční cukroví.

Dopoledne proběhla přednáška Ing. Vladimíra Nohejla, externího lektora OS KOVO, na téma Kolektivní vyjednávání jako „ochutnávka“ této rozsáhlé tematiky, která se shledala s velkým úspěchem a zájmem o další pokračování, jak vyplynulo ze zpětné vazby účastníků.

Dále si 21 delegovaných zástupců ze ZO a seskupení členů vyslechlo čerstvé informace z Rady KS, Krajské tripartity JČK a RROS. Zařazeno bylo i pracovněprávní okénko na téma hromadné propouštění a jeho charakter, a seznámeni byli všichni účastníci i s legislativními novinkami pro rok 2020. Zodpovězen byl dotaz, zda může být volen člen OO na místo předsedy či místopředsedy ZO, je-li v exekuci, který byl vznesen na školení Hospodářek a členů DaRK dne 13.11. 2019. Seznámeni byli také se stávajícím stavem podaného podnětu inspektorátu práce z důvodu bránění působení odborové organizace v seskupení členů v okénku „Právě řešíme“, neboť přenos zkušeností je nezaplatitelný.

V samotném závěru jsme se rozloučili s přítomným panem Janem Švecem, bývalým zmocněncem za JČK a předsedou ZO OS KOVO při Groz-Beckert.

PJ