Image
English
Image
Image
Image

Kolektivní vyjednávání v Teknia Uhersky Brod, a.s.

Odborový svaz KOVO rozšířil svou působnost u zaměstnavatele Teknia Uhersky Brod, a.s. od 4. listopadu 2021 prostřednictvím organizační jednotky seskupení členů.

Zaměstnanci využili svého práva organizovat se v odborech a společným úsilím se stali důstojným partnerem pro jednání o pracovních a mzdových podmínkách.

Smluvní strany tak uzavřely první kolektivní smlouvu u zaměstnavatele s účinností od 1. 4. 2022.

Kolektivní smlouva zajišťuje sociální smír a dialog smluvních stran, ale především garantuje všem zaměstnancům práva a nároky, a to zejména:

 • mzdový vývoj - základní mzdy, osobní ohodnocení a výkonová složka mzdy se zvýší o 5,2 %.
 • pravidla pro výplatu roční odměny
 • automatická valorizace výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené 
 • příplatky za noční práci 20 % průměrného výdělku, za práci v odpolední směně v r. 2022 - 6 Kč/hodina práce, za práci v odpolední směně v r. 2023 - 7 Kč/hodina práce
 • pravidla pro odměny za mimořádné směny jsou upraveny v příloze kolektivní smlouvy
 • pracovní doba 37,5 hodin týdně pro všechny zaměstnance
 • dovolená 5 týdnů
 • dorovnání příspěvku na penzijní připojištění - pro kategorie D bude nově 500 Kč a v roce 2023 bude 700 Kč.
 • odměna  při pracovních jubileích
 • příspěvky na dětskou rekreaci
 • překážky v práci na straně zaměstnance, BOZP, a další oblasti.

Děkujeme všem členům OS KOVO organizovaným u zaměstnavatele, bez kterých by kolektivní smlouva nemohla vzniknout.