Image
English
Image
Image
Image

Konference Krajského sdružení Jihomoravského kraje

V prostorách regionálního pracoviště OS KOVO Brno se dne 26.4.2023 konala konference Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Společně se zástupci základních organizací se jednání zúčastnil místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, který informoval o aktuálním dění v rámci OS KOVO.

Konference schválila zprávu o činnosti Krajského sdružení přednesenou zmocněncem Bc. Václavem Potužníkem. Členka DaRK OS KOVO p. Marcela Matulíková seznámila přítomné s činností Dozorčí a revizní komise OS KOVO v uplynulém roce.

Účastníkům konference se představil nový člen Komise mladých ze ZO MINERVA Boskovice, kol. Tomáš Grepl.

Mgr. Jiří Grim podal zprávu o činnosti regionálního pracoviště Brno a vyzval k účasti na demonstraci připravované na 27.6.2023 v Praze. Do diskuze se svými příspěvky přispěli člen Rady OS KOVO za VO Břeclav Stanislav Malušek, člen Rady OS KOVO za VO Brno a okolí Valér Mikolaj a o slovo se přihlásili také někteří z předsedů základních organizací.