Image
English
Image
Image
Image

Konference Krajského sdružení OS KOVO Zlínského kraje 21.04.2022

Předsjezdová konference KS OS KOVO Zlínského kraje (KS ZK) byla svolána zmocněncem KS ZK na základě rozhodnutí Rady KS ZK na termín 21.04.2022.

Konference na svém zasedání projednala zprávu o činnosti KS ZK za rok 2021, zvolila delegáty a náhradníky VIII. sjezdu OS KOVO a svého zástupce v DaRK OS KOVO na období mezi řádnými Sjezdy OS KOVO.

Na konferenci vystoupili s aktuálními informacemi místopředseda OS KOVO Libor Dvořák a předseda ČMKOS Josef Středula.

Konference KS ZK podpořila kandidáta na předsedu OS KOVO kolegu Romana Ďurča pro nadcházející funkční období.