Image
English
Image
Image
Image

Konference KS Jihomoravského kraje

Dne 27.4.2022 se v sídle regionálního pracoviště OS KOVO v Brně konala za účasti zástupců základních organizací konference Krajského sdružení OS KOVO Jihomoravského kraje. Jako hosté přijali pozvání  místopředsedové OS KOVO kol. Tomáš Valášek a Libor Dvořák. V rámci jejich vystoupení zazněl komentář současné ekonomické situace ovlivněné válkou na Ukrajině i dopadů na průmysl, mzdovou a personální oblast.  Informováni jsme byli o humanitární a finanční pomoci občanům Ukrajiny, poté o využití konta živelných pohrom. Významným tématem byl rovněž blížící se VIII. Sjezd OS KOVO, jehož delegáty a náhradníky konference zvolila. Provedena byla také volba člena DaRK OSKOVO.

Zmocněnec KS JMK kol. Václav Potužník podal zprávu o činnosti Krajského sdružení v uplynulém roce, Mgr. Jiří Grim informoval o činnosti regionálního pracoviště Brno.

Člen Rady OS KOVO za Jihomoravský kraj, Valer Mikolaj, jeden z pořadatelů nedávného Setkání mladých, příznivě vyhodnotil průběh této akce.  

Přítomní členové výkonného vedení OS KOVO v závěru ocenili aktivní zapojení účastníků konference do diskuzí v jejím průběhu