Image
English
Image
Image
Image

Konference KS JMK

Dne 11.11.2021 se v sídle regionálního pracoviště OS KOVO v Brně konala za účasti zástupců základních organizací konference Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Jako host přijal pozvání  místopředseda OS KOVO kol. Tomáš Valášek, který seznámil přítomné s aktuálním děním v rámci OS KOVO.  Zmocněnec KS JMK kol. Václav Potužník, člen Komise pro Stanovy, podal informace k navrhovaným úpravám Stanov OS KOVO. Mgr. Jiří Grim informoval o činnosti regionálního pracoviště Brno.

Na konferenci se uskutečnily také volby zástupců KS OS KOVO JMK do Rady OS KOVO ve volebních obvodech 4121 Blansko a 4122 Brno a okolí.  Nově zvolenými funkcionáři se stali kol. Karel Kleveta, Valer Mikolaj a František Urbánek.