Image
English
Image
Image
Image

Konference KS Královéhradeckého a Pardubického kraje 3.4.2023

Dne 3.4.2023 jsme uspořádali Konferenci KS Královéhradeckého a Pardubického kraje v Pivovaru Dašice-Dašické sklepy. Nalezli jsme zde reprezentativní prostory pro konání naší akce a rovnež dobrého a ochotného partnera, ke kterému se budeme opět rádi vracet. Na konferenci byli přizváni hosté z OS KOVO - místopředsedové Libor Dvořák a ing. Ivo Kužel. Samotná akce se nesla ve výrazně pracovním duchu a diskusi, kterou nepamatujeme několik dlouhých let. Konference schválila zprávu o činnosti KS, ale především hodnotila proběhlé akce jako demonstrace svolané ČMKOS a OS KOVO. V následné diskusi padla výzva na lepší součinnost mezi OS KOVO a ČMKOS a požadavek na lepší informovanost oběma směry. Závěr byl slavnostní, konference vyhodnotila a ocenila nejlepší ZO v práci s členskou základnou. Naše kraje mají výsledky, za které se nemusíme stydět