Image
English
Image
Image
Image

Konference KS Královéhradeckého a Pardubického kraje - 8.4.2022

Konference KS Královéhradeckého a Pardubického kraje proběhla v Hotelu Harmony Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou. Potěšitelnou skutečností bylo, že obě KS lehce splnila usnášeníschopnost a proto nic nebránilo ve zdárném průběhu celé akce.

Konferenci s lehkostí odřídil Pavel Holzknecht, zmocněnec KS Královéhradeckého kraje, který v úvodu přivítal hosty Konference: Jaroslava Součka-předsedu OS KOVO, místopředsedy OS KOVO Libora Dvořáka a Tomáše Valáška. Dále ing. Ivo Kužela, který oznámil svou kandidaturu na pozici místopředsedy OS KOVO na VIII.Sjezdu OS KOVO a Jiřího Urbana, místopředsedu komise mladých OS KOVO, který ve svém vystoupení žádal předsedy ZO o aktivnější přístup v práci s mladými v základních organizacích.

Členové VV OS KOVO prezentovali aktuální situaci v OS KOVO a především předseda J.Souček zhodnotil současnou politickou situaci v ČR a ve světě s dopadem na zaměstnance a naše členy.

Mgr. Eva Pražáková z pozice předsedkyně volební komise provedla volby delegátů na VIII.sjezd OS KOVO a jejich náhradníků. V další volbě si obě KS zvolila kandidáty do DaRK OS KOVO.

Jednotliví zástupci v Radě OS KOVO následně přednesli zprávu o stavu ve svých regionech. V závěru vystoupil vedouci RP v Hradci Králové Rudolf Procházka, který přítomné seznámil s plánem školení RP na letošní rok a podpořil myšlenku v aktivním přístupu směrem k mladým v ZO.

Všem patří poděkování za zdárný průběh celé akce a aktivní přístup.