Image
English
Image
Image
Image

Konference KS OS KOVO JČK (23. 06. 2020)

Dne 23. června 2020 proběhla Konference KS OS KOVO JČK, kde zmocněnec KS OS KOVO JČK Jan Janoušek přivítal významné hosty. Jedním z nich byl místopředseda OS KOVO Libor Dvořák a druhým byla hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

Hejtmanka Jihočeského kraje především hovořila o významné roli odborů, které sehrají významnou roli v koronavirové krizi. Především při ochraně zaměstnanců v důsledku dopadů koronavirové krize, jejíž skutečný rozsah je zatím stále jen těžko odhadnutelný.

Místopředseda OS KOVO seznámil přítomné s aktuálními informacemi z Odborového svazu KOVO.

Zmocněnec KS OS KOVO JČK informoval o jednáních Rady KS, Krajské tripartity JČK a RROS. Předsedové hovořili především o výsledcích či průběhu kolektivního vyjednávání, novinkách ve firmách, kde působí a o již zjištěné škodě napáchané Koronavirem.

Regionální pracoviště v Českých Budějovicích bylo doplněno novými zaměstnanci, které představila vedoucí regionálního pracoviště Pavlína Jirková:
     - specialista právník: Mgr. Jan Mach
     - specialista BOZP: Bc Radek Král

Závěrem se kolegové rozloučili s končícím specialistou BOZP Ing. Rudolfem Tkáčem, který počínaje 1. 8. 2020 nastupuje do zaslouženého důchodového odpočinku.

(pil)