Image
English
Image
Image
Image

Konference KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 25.4.2022 se konala konference KS OS KOVO Olomouckého kraje v areálu Sportcentrum BEST Olomouc Zprávu o činnosti KS OS KOVO a informace k plnění a čerpání z konta živelných pohrom přednesl zmocněnec KS kol. Zdeněk Zecha. O činnosti RR OS ČMKOS a tripartity Olomouckého kraje informoval místopředseda RR OS ČMKOS PhDr. Alois Mačák MBA. Pozvání přijal místopředseda OS KOVO Ing. Pavel Komárek, který ve svém příspěvku informoval o aktuální situaci v rámci OS KOVO a následně o hospodaření a majetku OS KOVO. V rámci programu konference KS proběhla volba delegátů, náhradníků delegátů VIII. sjezdu OS KOVO a volba člena DaRK. V rámci konference pak zmocněnec KS poděkoval kol. Pavlu Komárkovi za jeho práci pro OS KOVO. Po následné diskusi bylo přijato usnesení konference.