Image
English
Image
Image
Image

Konference KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 6.1.2022 se konala konference KS OS KOVO Olomouckého kraje v areálu Sportcentrum BEST Olomouc. Na konferenci se dostavilo celkem 22 delegátů, což činilo 62,9 % ze všech pozvaných.  V rámci programu Konference KS proběhla volba zmocněnce KS a volba 2 zástupců VO pro oblast Olomoucko I a Olomoucko II a pro oblast Přerovsko a Prostějov.  Funkci zmocněnce obhájil kol. Zdeněk Zecha, předseda ZO OS KOVO UNEX Uničov. Delegáti konference zvolili 2 zástupce VO KS OS KOVO Olomouckého kraje, jimiž jsou kolegové Ivan Přibyl a David Olša. V rámci diskuse zástupci ZO vyjádřili poděkování za přínosnou práci kol. Stanislava Šmída v oblasti včasného informování o aktuálních protiepidemických opatřeních.

Místopředseda OS KOVO Ing.Pavel Komárek, který byl hostem konference seznámil účastníky s aktuálními informacemi OS KOVO.