Image
English
Image
Image
Image

Konference KS OS KOVO Zlínského kraje

Konference KS OS KOVO Zlínského kraje se uskutečnila 2. září 2020 za účasti předsedy OS KOVO Jaroslava Součka a právničky z Regionálního pracoviště OS KOVO v Brně Mgr. Petry Behancové. Zasedání Krajského sdružení OS KOVO Zlínského kraje zahájila a řídila zmocněnkyně KS Marie Dančáková.

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček představil a diskutoval ekonomická témata, zejména situaci v EU a ČR, trh práce, kolektivní vyjednávání v r. 2020, problémy v jednotlivých podnicích, program Antivirus, jednání o Kurzarbeitu, kontroly nelegálního zaměstnávání, kampaň Konec levné práce a konto živelních pohrom. Informace RROS ČMKOS prezentoval zástupce krajské tripartity František Janča a informace z Regionálního pracoviště Zlín Milan Blažek.

Aktuální informace a problémy z jednotlivých podniků diskutovali příslušní zástupci odborových organizací.