Image
English
Image
Image
Image

Konference KS ÚL a LB kraje 24.3.2023

Dne 24.3.2023 se v Pivovarské restauraci Kapitán v Děčíně konala konference KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje. Jako hosté se zúčastnili pracovníci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a nově zvolený zástupce KS OS KOVO Ústeckého kraje za VO 1522 pan Jan Kluc ze ZO Sandvik Chomutov.

Konference se zúčastnili zástupci 34 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni s kontrolou usnesení konference KS Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 25.11.2022   a se zprávou o činnosti KS Ústeckého a Libereckého kraje. Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých VO, statistické informace za rok 2022 a predikce vývoje na rok 2023. Současně byli zástupci jednotlivých ZO seznámeni s plánem činnosti Regionálního pracoviště, orgánů OS KOVO v regionu a s plánem školících a vzdělávacích akcí na II. pololetí r. 2023.

Následně byly zástupcům ZO předloženy informace o plánované demonstraci OS KOVO dne 29.3.2023. Zprávy o činnosti Regionální rady ČMKOS v Ústeckém kraji a Libereckém kraji přednesl Mgr. Zákon Radek.  Předsedové ZO byli seznámeni s informacemi o fondu živelných pohrom za rok 2022, kontrolách podle §29 za rok 2022 a o benefitech OS KOVO.